Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

Etter- og vidareutdanning

I denne videreutdanningen vil du utvikle kompetanser som er nødvendige for å møte kompleksiteten i lederrollen og for å lede kollektive utviklings- og endringsprosesser i egen barnehage eller skole.  

Studiet er for barnehage- og skoleledere som har gjennomført nasjonal styrer- rektorutdanning eller en tilsvarende utdanning.  

Hvorfor velger du dette studiet? 

Det er stadig økende krav om at barnehage og skole skal være i utvikling og endring, og ledelse av disse prosessene står sentralt i studiet. I studiet er vi tett på utfordringer og dilemma barnehage- og skoleledere står i, og tar i bruk oppdatert fagkunnskap i utforskingen av praksis i barnehage og skole. De seneste årene har også vist at det stilles store krav til barnehage- og skolelederes kompetanse til å møte uforutsette hendelser. Dette er også tema det blir arbeidet med i studiet. 

Hva lærer du? 

Studiet er en fordypning i ledelse av utvikling og endring i barnehage og skole. Utviklingsarbeid på egen arbeidsplass er et omdreiningspunkt i studiet. Vi legger opp til en balanse mellom ferdighetstrening og teoribearbeiding, og gjennom dette utvikle det pedagogiske skjønnet. Du vil kunne identifisere utviklings- og endringsbehov i egen barnehage eller skole. Videre vil du lære å planlegge, lede og evaluere utviklings- og endringsarbeid, og utvikle kollektive prosesser i det profesjonelle læringsfellesskapet. 

Se video om videreutdanningen

Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

Hvordan er undervisningen lagt opp? 

Studiet er praksisnært og forskningsbasert, og det blir lagt opp til   
refleksjon og praktisk utprøving i egen barnehage og skole. Studiet skal bidra til   
konkrete endringer gjennom varierte og studentaktive læringsformer.  

Studiet er samlingsbasert med fem samlinger á 2 dager over to semester. Undervisningen på samlingene foregår som en kombinasjon av forelesninger, erfaringsdeling og arbeid i basisgrupper. Mellom samlingene er det digitale møter i basisgruppene der dere arbeider videre med tema fra samlingene og utviklingsprosesser på egen arbeidsplass.  Studiet har tre arbeidskrav og et muntlig gruppearbeid med presentasjon som avsluttende vurdering.  

Samlinger

Samlinger 2021-2022, Ålesund

  • 30. september til 1. oktober 2021
  • 8. til 9. november 2021
  • 18. til 19. januar 2022
  • 8. til 9. mars 2022
  • 31. mai til 1. juni 2022

Samlinger 2022-2023, Trondheim

Samling 1: 8.-9. september 2022 

Samling 2: 27.-28. oktober 2022 

Samling 3: 30.-31.januar 2023 

Samling 4: 20.-21. mars 2023 

Samling 5: 23.-24. mai 2023 

Studiet inngår som et av Utdanningsdirektoratets nasjonale videreutdanningstilbud  

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid er en del av Utdanningsdirektoratets  nasjonale videreutdanningstilbud for barnehage- og skolesektoren.  Videreutdanningen blir tilbudt i et samarbeid mellom HVL og NLA Høgskolen.   

Utdanningsledelse

Vi tilbyr flere videreutdanninger for barnehage- og skoleledere. Våre lederutdanninger tar utgangspunkt i to hovedområder – egen utvikling som leder og utvikling av barnehage eller skole som organisasjon.

La videreutdanningen være del av en mastergrad 

Du kan søke innpass for denne modulen ved følgende masterutdanninger ved Høgskulen på Vestlandet og NLA Høgskolen: 

  • Master i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse (NLA Høgskolen)