Kvinnelig leder

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

Vidareutdanning på masternivå

Er du klar for å øke din kompetanse i å lede endrings- og utviklingsarbeid i barnehage og skole, og oppdatere deg på det som skjer i utdanningssektoren?

Ålesund

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Du må være ansatt som styrer/rektor eller i annen lederstilling i barnehage, grunnskole eller i videregående opplæring, ha fullført den nasjonale styrer- /rektorutdanningen, eller ha minimum 30 studiepoeng i barnehageledelse/skoleledelse eller tilsvarende utdanning.

  Kvalifiserte søkere blir rangert etter regler bestemt av Utdanningsdirektoratet.

  Du kan søke innpass for denne modulen ved følgende masterutdanninger ved Høgskulen på Vestlandet og NLA Høgskolen: 

  • Master i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse (NLA Høgskolen)

   Søknadskode
   Studienummer: 9849

   Slik søker du: 

   • Logg inn i Søknadsweb
   • Velg opptak "Kompetanseheving skole/barnehage Udir"
   • Så velger du "Lederutdanning skole og barnehage høst 24"
   • Velg studiet "9849  Ledelse av utviklings- og endringsarbeid – modulbasert Ålesund 15sp, frist 30.4.2024  "
   • Trykk på "Legg til +" og "Send inn søknad".
   • Last opp dokumentsjon på at du dekker opptakskravet
   Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden
  Se emneplanen

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere Ledelse av utviklings- og endringsarbeid?

  Oppnå kompetanse som er nødvendige for å møte kompleksiteten i lederrollen, og for å lede kollektive utviklings- og endringsprosesser i egen barnehage eller skole.  

  Det er stadig økende krav om at barnehage og skole skal være i utvikling og endring, og ledelse av disse prosessene står sentralt i studiet. I studiet er vi tett på utfordringer og dilemma barnehage- og skoleledere står i, og tar i bruk oppdatert fagkunnskap i utforskingen av praksis i barnehage og skole. De seneste årene har også vist at det stilles store krav til barnehage- og skolelederes kompetanse til å møte uforutsette hendelser. 

  Hva lærer du? 

  Utviklingsarbeid på egen arbeidsplass er et omdreiningspunkt i studiet. Vi legger opp til en balanse mellom ferdighetstrening og teoribearbeiding, og gjennom dette utvikle det pedagogiske skjønnet. Du vil kunne identifisere utviklings- og endringsbehov i egen barnehage eller skole. Videre vil du lære å planlegge, lede og evaluere utviklings- og endringsarbeid, og utvikle kollektive prosesser i det profesjonelle læringsfellesskapet. 

  Se video om videreutdanningen

  Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

  Målgruppe

  Studiet er for barnehage- og skoleledere som har gjennomført nasjonal styrer, rektorutdanning eller en tilsvarende utdanning.  

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Studiet er praksisnært og forskningsbasert, og det blir lagt opp til   
  refleksjon og praktisk utprøving i egen barnehage og skole. Studiet skal bidra til konkrete endringer gjennom varierte og studentaktive læringsformer.  

  Studiet er samlingsbasert med fem samlinger á 2 dager over to semester. Undervisningen på samlingene foregår som en kombinasjon av forelesninger, erfaringsdeling og arbeid i basisgrupper. Mellom samlingene er det digitale møter i basisgruppene der dere arbeider videre med tema fra samlingene og utviklingsprosesser på egen arbeidsplass.  Studiet har tre arbeidskrav og et muntlig gruppearbeid med presentasjon som avsluttende vurdering.

  Les emnebeskrivelsen for FLKI8104/Ledelse av utviklings- og endringsarbeid.

  Samlinger

  Høst 2024

  • 19.-20.september
  • 4.-5.november

  Vår 2025

  • 22.-23.januar
  • 11.-12.mars
  • 22.-23.mai  

  Samlingene vil foregå i Ålesund. 

  Anbefalt forkunnskap

  Du må være ansatt som styrer/rektor eller i annen lederstilling i barnehage, grunnskole eller i videregående opplæring.

  Pensum

  Du får informasjon om pensum ved studiestart. 

  Eksamensform

  Muntlig eksamen med utgangspunkt i et problembasert arbeid (pbl) i basisgruppene. 

  Dette sier tidligere studenter

  Her er noe av det tidligere studenter skriver i evalueringa av studiet:

  «For meg har endringsleiingstudiet vert som ei kjærkomen reise. Ei reise med læring, tid til refleksjon og fagleg påfyll til kvardagen som leiar i framtidas barnehage - ein veldig god oppfølger til styrar-rektorutdanninga. Godt navigert av trygge, kloke, kunnskapsrike lærarar og veiledarar som "reiseledarar", og i samarbeid med reflekterte og kjekke medstudentar frå både barnehage og skule som seglar i same båt som meg. Eg kan verkeleg anbefale dette studiet!»                                                                 

  «Dette er en videreutdanning som styrker meg i lederrollen. Det faglige innholdet og erfaringsdelingen med både rektorer og barnehagestyrere, gir meg en trygghet i arbeidet. Det gode med utdanningen er at vi griper det utviklingsarbeidet som vi står midt oppe i. Det er også positivt at fagstoffet bygger videre på teorier som jeg allerede kjenner til. Studiet gir meg mye, både på det personlige og det faglige planet»     

  Ledelse av utviklings- og endringsarbeid er en del av Utdanningsdirektoratets  nasjonale videreutdanningstilbud for barnehage- og skolesektoren.  Videreutdanningen blir tilbudt i et samarbeid mellom HVL og NLA Høgskolen.   

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Vi tilbyr flere videreutdanninger for barnehage- og skoleledere. Våre lederutdanninger tar utgangspunkt i to hovedområder – egen utvikling som leder og utvikling av barnehage eller skole som organisasjon.

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs