Vaksne folk rundt bord med pc.

Rektorutdanning

Etter- og vidareutdanning

Savner du tid til å kunne drøfte utfordrende problemstillinger som skoleleder? Rektorutdanningen ved HVL/NLA gir deg nettopp dette.

Ålesund

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Lærerutdanning eller 180 studiepoeng høyere utdanning. Du må være ansatt som rektor, avdelingsleder eller inspektør i grunnskole eller videregående opplæring.
   
   

  Du kan søke innpass for rektorutdanningen (30 studiepoeng) ved følgende masterutdanninger ved Høgskulen på Vestlandet og NLA Høgskolen:

  Hvorfor studere rektorutdanning?

  Rektorutdanningen er for deg som ønsker å videreutvikle deg som skoleleder og bygge ny kompetanse, slik at du er bedre rustet til både å imøtegå og forme fremtidens skole. 

  Vi likestiller den erfaringsbaserte og den teoriinformerte kunnskapen. Vi søker hele tiden å forstå de spesifikke praksiserfaringene du og de øvrige lederne har, i lys av teori. Den mer generelle teorien gjør vi relevant og nærværende gjennom de konkrete praksiserfaringene. 

  I møtet mellom praksiserfaring og teori, utvikler vi sammen nye perspektiver, som du prøver ut på egen skole mellom samlingene. Erfaringene tar vi aktivt med inn på neste samling og bygger videre på dem.

  "For min del har denne utdanningen vært helt suveren. En stor kompetanseheving innenfor ledelse. Men, om ikke det var nok, så har jeg også hatt en stor personlig «reise» og utvikling som leder: Personlig utdanning, teori og forelesninger som vil styrke din lederrolle."

  Edle Iversen, inspektør, Vågsøy ungdomsskole

  Hva lærer du?

  HVL/NLA sin rektorutdanning har som mål å anerkjenne og kombinere to kunnskapsformer – den erfaringsbaserte kunnskapen du som skoleleder har med deg, og den teoretiske kunnskapen som vil bidra til å sette dine egne erfaringer og perspektiv inn i en teoretisk sammenheng.
  Emneplan for utdanningen.

  Se video om videreutdanningen

  Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her

   

  Målgruppe

  Utdanningen er for deg som er rektor, avdelingsleder eller inspektør i grunnskole, videregående opplæring eller annen type skole, og som ønsker å videreutvikle deg som skoleleder.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Undervisningen er nært knyttet til skoleleder sine daglige oppgaver og funksjoner, og strømmen av nye utfordringer som skal løses ad hoc. På samlingene i studiet veksler vi mellom plenumsforelesninger, arbeid i basisgrupper og par som jobber sammen, med mål om å knytte praksiserfaringer og teori sammen. Mellom samlingene skal studenten prøve ut konkrete lederhandlinger og bringe erfaringene fra utprøvingene tilbake til studentgruppen. Mellom samlingene er det også tid for litteraturstudier og tekstskriving.

  Gjennom studiet skal studenten gjennomføre et utviklingsarbeid på egen skole/virksomhet. Dette arbeidet danner utgangspunktet både for de obligatoriske læringsaktivitetene, og for eksamensteksten som studenten skal arbeide med gjennom hele studiet. I eksamensteksten skal studenten synliggjøre egen utvikling og kompetanse i å lede endrings- og utviklingsprosesser i egen organisasjon. Underveis i arbeidet med eksamensoppgaven får studentene tilbud om skriftlig og muntlig veiledning.

  Studiet er samlingsbasert, med 7 samlinger à 2-3 dager, over tre semester.

  Hvordan er utdanningen bygd opp?

  Hvordan er utdanningen bygd opp?

  Utdanningen er bygd opp av to hovedsøyler:

  • Den ene søylen er utvikling av deg selv som leder – hvem er du som leder, hvordan bruker du ditt ledelsesrom best og hvordan du utvikler deg til å bli en enda bedre versjon av deg som leder.
  • Den andre søylen er utvikling av skolen som organisasjon, hva en organisasjon er og hvordan du konstruktivt utvikler organisasjonen og personene som utgjør denne organisasjonen, for å styrke skolen sitt kjerneformål – å skape de beste rammene for elevene sin utdanning og danning.

  Disse to søylene er gjennomgående i alt vi driver med, og som leder og student vil du møte de ulike temaene gjennom nettopp disse rammene.

  Samlinger

  Samlingene vil foregå i Ålesund med oppstart fra:

  Høst 2024

  • 16.-18. september
  • 6.-8. november

  Vår 2025

  • 20.-21. januar 
  • 13.-14. mars
  • 24.-25. april 

   Høst 2025

  • 22.-24. september
  • 17.-19. november 

  Anbefalt forkunnskap

  Du må ha en lærerutdanning og være ansatt som leder i grunnskolen eller videregående utdanning. 

  Pensum

  Du vil få informasjon om pensum ved studiestart. 

  Eksamensform

  Mappeeksamen:

  Eksamensoppgaven skal ta utgangspunkt i ledelse av et utviklingsarbeid gjennomført ved egen skole/virksomhet i løpet av studiet. Teksten skal handle om hvordan skoleledere arbeider med egen, profesjonsfellesskapets og skolens faglige utvikling, og erfarte lederutfordringer tilknyttet dette. I oppgaven skal den erfaringsbaserte kunnskapen fra arbeidet med utviklingsprosjektet knyttes sammen med teoretisk kunnskap om ledelse og utvikling av organisasjoner, og arbeidet med teksten skal bidra til refleksjon og systematisk argumentasjon som grunnlag for å styrke egen utøving av lederrolle.

  Karakter: Bestått/ikke bestått

  Dette sier tidligere studenter

  Her er noen av inntrykkene tidligere studenter på HVL og NLA sin rektorutdanning har videreformidlet om studiet:

  "For min del har denne utdanningen vært helt suveren. En stor kompetanseheving innenfor ledelse. Men, om ikke det var nok, så har jeg også hatt en stor personlig «reise» og utvikling som leder: Personlig utdanning, teori og forelesninger som vil styrke din lederrolle."                  
  Edle Iversen, inspektør, Vågsøy ungdomsskole.

  "Veldig bra opplegg med høyt nivå på forelesere. Flere av dem er også inne med pensumlitteratur. Fin struktur på samlingene, med veksling mellom forelesninger og arbeid i basisgruppene. Praksisnært slik at teorien kan implementeres i eget arbeid underveis. Fint at veilederne var til stede under samlingene."                                                                                         
  Hildegunn J. Rønning, avdelingsleder, Hatlane skole.

  "Rektorutdanningen har vært en utrolig reise som jeg aldri ville vært foruten. Har oppdaget helt nye sider ved meg selv: både som leder og menneske. Jeg har blitt utfordret til å reflektere over egen praksis i mye større grad enn tidligere. Etter endt utdanning føler jeg meg langt bedre rustet til å takle kompleksiteten ved å være en god skoleleder som kan treffe gode valg. Kombinasjonen av teoretisk påfyll, arbeid i basisgrupper og «mellomrommet» etter samlingene har vært gull! Dyktige veiledere og forelesere har utvilsomt vært en motivasjonsfaktor gjennom hele studieløpet. Anbefaler rektorutdanningen hos HVL på det sterkeste!"                             
  Kenneth Nystuen Dalum, avdelingsleder, Lesja skule.

  Rektorutdanningen er en del av Utdanningsdirektoratet sitt nasjonale videreutdanningstilbud for skolesektoren og blir tilbudt i et samarbeid mellom HVL og NLA Høgskolen. KS-Konsulent er også samarbeidspart og bidragsyter i utdanningen. Studiet er tilrettelagt slik at du kan kombinere studiet med full jobb. Les mer om rektorutdanningen, på Utdanningsdirektoratet sin nettsider.

  Andre interessante studietilbud

  Vi tilbyr flere videreutdanninger for barnehage- og skoleledere. Våre lederutdanninger tar utgangspunkt i to hovedområder – egen utvikling som leder og utvikling av barnehage eller skole som organisasjon.

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs