Utstyr til dataspilling

Spillpedagogikk

Etter- og vidareutdanning

Ønsker du økt kompetanse i hvordan bruke dataspill innenfor pedagogisk- og sosialpedagogisk arbeid? Vil du være med på å imøtekomme kompetansebehovet ved å utdanne deg til en spillpedagog? Da er dette rett studie for deg!

 

Utdanningen har som hensikt å lære deg om hvordan bruke dataspill som en aktivitet og som en integrert del av den faglige undervisningen for å oppnå et eller flere faglige og/eller sosiale ferdighetsmål. Dette krever at den voksne vet hvilke styrker og utfordringer som ligger i begge måtene å bruke dataspill på og at det blir benyttet på en mest mulig hensiktsmessig måte ut ifra hva målet er.

Målgrupper

Utdanningen retter seg mot kommende eller nåværende pedagoger i form av lærere, miljøterapeuter eller andre pedagogiske yrker som jobber med barn og unge i eller utenfor den ordinære undervisningen.

Hvordan er undervisningen?

I utdanningen fokuserer undervisningen på studentaktive læringsformer og vil veksle mellom teoretisk og praktisk aktivitet, forelesninger, samt diskusjon i grupper og selvstendig refleksjon. Canvas vil bli benyttet som elektronisk læringssystem.

Samlinger

Våren 2023 vil det bli arrangert to samlinger ala tre dager på høgskolen:

  • 3.-5. februar
  • 14.-16. april

Tidspunkt for undervisning som gjelder begge samlingene

  • Fredag 17-20
  • Lørdag 09-17
  • Søn 09-12

 

Timeplan

Digital kveldsundervisning blir kl. 17-19, datoene kommer på et senere tidspunkt. Oppstarten av studiet vil være digital og i slutten av januar.