Utstyr til dataspilling

Spillpedagogikk

Etter- og vidareutdanning

Ønsker du økt kompetanse i hvordan du kan bruke dataspill innenfor pedagogisk- og sosialpedagogisk arbeid? Vil du være med på å imøtekomme kompetansebehovet, ved å utdanne deg til en spillpedagog? Da er dette riktig studie for deg!

 

Sogndal

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Krav om fullført bachelorgrad, eller minimum 180 studiepoeng.

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere Spillpedagogikk?

  Dataspilling som aktivitet, kan åpne muligheter for elever som har utfordringer med å møte krav og rammer, som skolen stiller. I den sammenheng kan dataspill være en mestringsarena. Når dataspill blir brukt som en integrert del av undervisningen i fag, kan det gi elever opplevelser, perspektiver og inntrykk, som beriker forståelse og refleksjon i fagene. I tillegg kan de indirekte hjelpe elevene med å øve opp både fagspråk og sosiale ferdigheter.

  Både som aktivitet, og som en integrert del av undervisningen, kan dataspill brukes til å utvikle elevenes sosiale og faglige kompetanse. Det på måter som ikke er tilgjengelige gjennom andre kulturuttrykk vi ellers bruker i skolen. 

  Hva lærer du?

  Etter å ha studert Spillpedagogikk, vil du blant annet:

  • Ha bred kunnskap om dataspill som et kulturuttrykk, og kjenne til ulike aspekter ved dataspillkulturen i samfunnet.
  • Ha innsikt i relevante og utfordrende problemstillinger ved barn og unges bruk av dataspill i skole fritid.
  • Kunne reflektere over og forstå forskjellen mellom dataspill som en aktivitet, og dataspill som pedagogisk- og miljøterapeutisk- og sosialpedagogisk ressurs.
  • Kunne finne, vurdere og anvende ulike typer dataspill, i en pedagogisk kontekst, tilpasset en gruppes eller individs mål, behov og utfordringer.

  Les mer om hva du lærer, i emneplanen til Spillpedagogikk.

  Målgrupper

  Denne videreutdanningen er for deg som er en kommende eller nåværende pedagog. Du er enten lærer, miljøterapeut eller har et annet pedagogisk yrke, hvor du jobber med barn og unge, i eller utenfor den ordinære undervisningen.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Vi fokuserer på studentaktive læringsformer, der vi veksler mellom teoretisk og praktisk aktivitet, forelesninger, samt diskusjon i grupper og selvstendig refleksjon. Canvas vil bli benyttet som elektronisk læringssystem.

  Digital kveldsundervisning blir kl. 17-19. Datoene kommer på et senere tidspunkt. Oppstarten av studiet vil være i slutten av januar, og vil foregå digitalt.

  Samlinger

  Våren 2024 vil det bli arrangert to samlinger ala tre dager på høgskolen:

  • 2.-4. februar
  • 12.-14. april

  Oppstart på fredagene vil være kl. 17. 

  Anbefalt forkunnskap

  Ingen. 

  Pensum

  Du vil motta informasjon om pensum når kurset starter. 

  Eksamensform

  Mappevurdering.

  Mappen består av:

  Et individuelt skriftlig arbeid knyttet til overordnet fokus på dataspill. Omfang: 2500 ord.

  Et individuelt skriftlig prosjektarbeid/refleksjonsnotat, med fokus på utvikling av spillpedagogikk i egen virksomhet/profesjon/praksis. Omfang: 2500 ord. 

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs