Ung kvinne smiler og peker utover klasserom

Spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Etter- og vidareutdanning

Ikke alle elever lærer på samme måte. Ved å studere spesialpedagogikk får du dypere forståelse for hvordan individers læringsprosesser kan variere.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Lærarutdanning (grunnskule-/allmennlærar, faglærar, barnehagelærar/førskulelærar, praktisk-pedagogisk utdanning) eller andre utdanninger på bachelornivå som er relevant for arbeid i skulen, for eksempel sosialt arbeid, barnevern eller vernepleie.

  8925 søknadsnummer i lokalt opptak
  Merk: Studier med studieavgift har ekstra krav og vilkår knyttet til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglene for studier med studieavgift.

  Korleis søke:

  • Logg inn i Søknadsweb
  • Velg optak "Vidareutdanning og halvtårsstudium"
  • Så vel du "Vidareutdanning høst"
  • Vel studiet du vil søke på frå lista (sjå søknadsnummer over).
  • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad"
  • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskrava
  • Trykk "Neste" for å gjere ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere Spesialpedagogikk og inkluderende praksis?

  En inkluderende praksis legger grunnlaget for at alle elever, uavhengig av bakgrunn eller utfordringer, kan delta aktivt og meningsfullt i skolesystemet. Ved å støtte og tilrettelegge for elever med utfordringer, kan du som lærer også bidra til å redusere risikoen for at dine elever ikke faller fra i skolesystemet.

  Hva lærer du?

  Studiet gir en innføring i det spesialpedagogiske feltet og spesialpedagogikkens rolle i dagens skole. Hovedfokuset vil ligge på hvordan skape tilhørighet og deltakelse for alle elever, gjennom inkluderende praksis, trygge læringsmiljø, tidlig innsats og undervisning som vektlegger fellesskap.

  Studiet passer godt å kombinere med arbeidet med Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, og kan direkte knyttes til utviklingsarbeid på egen skole.

  I emneplanen for SPES801 Spesialpedagogikk og inkluderende praksis, finner du mer informasjon om det faglige innholdet i videreutdanningen. 

  Målgruppe

  Denne videreutdanningen er for deg som er lærer på 1.-10. trinn. Det er spesielt rettet mot deg som er lærer, men som ikke har utdanning i spesialpedagogikk fra før, men som kjenner på et behov for økt kompetanse i møte med elevmangfoldet i skolen.

  Søk om støtte fra Utdanningsdirektoratet 

  Som lærer kan du søke om frikjøp (vikar- eller stipendordning) til å ta videreutdanning ved siden av full jobb. Du kan også søke om midler til å få dekket studieavgiften. Søknad på utgifter må bekreftes av arbeidsgiver.
  Innen 1.mars må du søke via søknadsskjemaet til Udir
  - Ve
  lg "annet studietilbud"
  - Velg vikar- eller stipendordning
  - Skriv inn beløp for studieavgift 

  - Du må også søke på studiet direkte til oss innen 15.april 

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Undervisning gjennomføres som en kombinasjon av fysiske samlinger på studiested Bergen (to samlinger over to dager hver) og nettbasert undervisning (en samling over to dager, samt nettressurser til bruk mellom samlinger). Mellom samlingene vil studentene ha læringsaktiviteter de skal gjennomføre individuelt, i grupper eller på eget arbeidssted. 

  Samlinger

  Høst 2024

  • Uke 35: Torsdag 29. aug kl. 14-17 (digital)
  • Uke 38: (fysisk, i Bergen)
   Torsdag 19. september kl. 10.15-17
   Fredag 20. september kl. 9.15-15
  • Uke 43: Torsdag 24. okt. kl 14-17 (digital)
  • Uke 46: (fysisk i Bergen)
   Torsdag 14. november kl. 10.15-17
   Fredag 15. november kl. 9.15

  Pensum

  Du får tilgang til pensumliste ved studiestart. 

  Eksamensform

  Muntlig eksamen (gjennomføres digitalt)

  Studieavgift og betaling

  Merk: Studier med studieavgift har ekstra krav og vilkår knyttet til seg, og du må derfor lese godt gjennom reglene for studier med studieavgift.

   

  La videreutdanningen være del av en mastergrad 

  Du kan søke innpass for denne modulen ved følgende masterprogram ved Høgskulen på Vestlandet: 

  Hvorfor ta mer utdanning?

  Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs