Kvinnelig lærer står foran klassen sin. En rekke elever rekker opp hånden.

Spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Halvtårsstudium

Ikke alle elever lærer på samme måte. Ved å studere spesialpedagogikk får du dypere forståelse for hvordan individers læringsprosesser kan variere.

Hvorfor studere Spesialpedagogikk og inkluderende praksis?

En inkluderende praksis legger grunnlaget for at alle elever, uavhengig av bakgrunn eller utfordringer, kan delta aktivt og meningsfullt i skolesystemet. Ved å støtte og tilrettelegge for elever med utfordringer, kan du som lærer også bidra til å redusere risikoen for at dine elever ikke faller fra i skolesystemet.

Hva lærer du?

Studiet gir en innføring i det spesialpedagogiske feltet og spesialpedagogikkens rolle i dagens skole. Hovedfokuset vil ligge på hvordan skape tilhørighet og deltakelse for alle elever, gjennom inkluderende praksis, trygge læringsmiljø, tidlig innsats og undervisning som vektlegger fellesskap.

Studiet passer godt å kombinere med arbeidet med Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, og kan direkte knyttes til utviklingsarbeid på egen skole.

I emneplanen finner du mer informasjon om det faglige innholdet i videreutdanningen. 

Målgruppe

Denne videreutdanningen er for deg som er lærer på 1.-10. trinn. Det er spesielt rettet mot deg som er lærer, men som ikke har utdanning i spesialpedagogikk fra før, men som kjenner på et behov for økt kompetanse i møte med elevmangfoldet i skolen.

Praktisk informasjon

Undervisningsform

.

Samlinger

Dato for samlinger:

Samling 1 (Bergen) – 2 dager
Torsdag 18/1, kl 12.15-18
Fredag 19/1, kl 9.15-15

Samling 2 (digital) – 1 dag
Torsdag 14/3, kl. 15.15-18

Samling 3 (digital) – 1 dag
Torsdag 4/4, kl. 15.15-18

Samling 4 (Bergen) – 2 dager
Torsdag 25/4, kl 12.15-18
Fredag 26/4, kl 9.15-15

 

Anbefalt forkunnskap

.

Pensum

.

Eksamensform

.

Hvorfor ta mer utdanning?

Et arbeidsliv i rask endring, er en viktig årsak til at mange skaffer seg mer faglig tyngde. Her deler vi noen flere fordeler, som etter- og videreutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert faglig kunnskap.
  • Praktiske ferdigheter innenfor ditt nåværende fagområde, eller et helt nytt fagfelt.
  • Personlig utvikling.
  • Muligheter for nettverksbygging.
  • Et forhandlingskort i fremtidige lønnsforhandlinger.
  • Muligheter for opprykk i stillingskategori.
  • Muligheter for mer ansvar eller nye oppgaver på jobb.

Andre interessante studietilbud

Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs