Yrkesfaglærerløftet

Er du yrkesfaglærer? I 2024/2025 tilbyr Høgskulen på Vestlandet tre videreutdanninger som inngår i satsingen Yrkesfaglærerløftet.

  • Du kan søke på videreutdanningene med oppstart høsten 2024, mellom 1. februar og 1. mars 2024.
  • Det er ingen kursavgift til disse studieplassene.
  • Utdanningstilbudene er praksisnære og erfaringsbaserte.
  • Det er en forutsetning at du i løpet av studieperioden har tilgang til en skoleklasse for å jobbe med arbeidskrav mellom samlingene.

Til informasjon om Utdanningsdirektoratets satsing Yrkesfaglærerløftet.

Visste du at Høgskulen på Vestlandet tilbyr mange videreutdanningstilbud innen skole og utdanning? Les mer på denne siden. 

Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs