Yrkesfaglærerutdanning

Er du yrkesfaglærer? I 2023/2024 tilbyr Høgskulen på Vestlandet tre videreutdanninger som inngår i satsingen Yrkesfaglærerløftet.

  • Du kan søke på videreutdanningene med oppstart høsten 2023, mellom 1. februar og 1. mars 2023.
  • Det er ingen kursavgift til disse studieplassene.
  • Utdanningstilbudene er praksisnære og erfaringsbaserte.
  • Det er en forutsetning at du i løpet av studieperioden har tilgang til en skoleklasse for å jobbe med arbeidskrav mellom samlingene.

Til informasjon om Utdanningsdirektoratets satsing Yrkesfaglærerløftet.

Visste du at Høgskulen på Vestlandet tilbyr mange videreutdanningstilbud innen skole og utdanning? Les mer på denne siden.