Kvinne leser i papirer

Norsk som andrespråk i vaksenopplæringa

Etter- og vidareutdanning

Dei vaksne minoritetsspråklege som kjem til Noreg er ei samansett gruppe. Ein del har hatt lite skulegang og har knappe lese- og skriveerfaringar frå heimlandet, mens mange har langvarig skulegang og utstrakte lese- og skriveerfaringar frå før.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Prioriteringsliste for søkjarane:
  1) Fullført lærarutdanning
  2) Høgare utdanning med språkfag i fagkrinsen
  3) Søkjarar med generell studiekompetanse eller realkompetanse

  Tilleggskrav

  Dokumentasjon på tillsetting i vaksenopplæringa eller minst eitt års erfaring i fulltid frå tidligare arbeid i vaksenopplæringa. Attest må lastas opp i søknaden under "mine dokumenter".
   
  Studietypenummer: 8999

  Om å søke opptak til HVL

  Kven passar utdanninga for?

  Studiet rettar seg mot lærarar som underviser minoritetsspråklege deltakarar i norskopplæringa i Noreg. Dette studiet tar sikte på styrke lærarane sin faglege, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse overfor denne målgruppa.

  Kva lærer du?

  Studiet skal gi lærarar ei auka innsikt i vaksenpedagogiske problemstillingar, ein auka kompetanse i å utvikle elevane sine norskferdigheiter, ei styrka evne til å legge til rette for god lese- og skriveutvikling og ferdigheiter i å støtte tileigninga av kunnskap på andrespråket.

  Vidareutdanninga består av to emne som byggjer på kvarandre, og du må ta haustemnet før du kan ta emnet som går om våren. 

  Studiet er særleg aktuelt etter at det i 2021 vart innført ny integreringslov med nye kompetansekrav til lærarar.

  Praktisk informasjon 

  Undervisnings- og læringsform

  Studiet er samlings- og nettbasert og går over to semester (haust og vår). Samlingane er obligatoriske og ein del av pensum på studiet. Det er forventa at studentane skal arbeida både på nettet og på eiga hand mellom samlingane. På samlingane vil det i hovudsak vera informasjon, forelesingar og ulike former for erfaringsutveksling.

  Samlingsdatoar

  Høst 2024

  • Uke 35:
   Onsdag 28. august kl. 14.15-19.00
   Torsdag 29. august kl. 8.30-15.30
   Fredag 30. august kl. 8.30-15.30
  • Uke 43:
   Onsdag 23. oktober kl. 14.15-19.00
   Torsdag 24. oktober kl. 8.30-15.30
   Fredag 25. oktober kl. 8.30-15.30
  • Uke 47:
   Torsdag 21. november kl. 14.15-19.00
   Fredag 22. november kl. 8.30-15.30

  Vår 2025

  • Uke 3: onsdag 15.,torsdag 16. og fredag 17. januar
  • Uke 11: onsdag 12., torsdag 13. og fredag 14. mars
  • Uke 19: torsdag 8. og fredag 9. mai

   

   

   

  Vurderingsform

  • Emne 1: Skriftleg skuleeksamen på 6 timar
  • Emne 2: Heimeeksamen på 10 dagar

  Pensum

  Du får informasjon om pensum ved studiestart. 

  Kvifor ta meir utdanning?

  Eit arbeidsliv i rask endring er ein viktig årsak til at mange skaffar seg meir fagleg tyngde. Her deler vi fleire fordelar som etter- og vidareutdanning kan gi:

  • Ny oppdatert fagleg kunnskap
  • Praktiske ferdigheiter innafor ditt fagområde eller et heilt nytt fagfelt
  • Personleg utvikling
  • Moglegheit for å byggje nettverk
  • Eit forhandlingskort i framtidas lønsforhandlingar
  • Moglegheit for opprykk i stillingskategori
  • Moglegheit for meir ansvar eller nye oppgåver på jobb

  Andre interessante studietilbod

  Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs