Bilete av mannleg lærar i grunnskulen

Andrespråkspedagogikk

Etter- og vidareutdanning

Andrespråkspedagogikk rettar seg mot lærarar i grunnskulen. Fokuset i studiet er på lærararbeid med elevar som ikkje har norsk som morsmål og som har hatt relativ kort skulegang til no i Noreg.

Andrespråkspedagogikk består av to 15-studiepoengsemne:

 1. Andrespråkspedagogikk 1
 2. Andrespråkspedagogikk 2 (fordjuping)

Studiet dekker tema som

 • tospråklegheit og andrespråkslæring, mellomspråk og mellomspråkutvikling
 • fleirkulturell undervisning og skule
 • lese- og skriveopplæring for minoritetselevar, grunnleggande ferdigheiter
 • norsk språk i komparativt perspektiv
 • arbeid med munnleg norsk og munnlege sjangrar når norsk er andrespråket
 • utvikling av ordtilfang og lesing av fagtekstar
 • litteraturundervisning og litterær samtale når norsk er andrespråket

Slik er studiet organisert

Studiet er nett- og samlingsbasert med tre obligatoriske samlingar per semester. Læringsplattforma er Canvas. I studieåret 2022/2023 er samlingane er lagt til Høgskulen på Vestlandet på Stord, og vil gå over 2-3 dagar.

Timeplan

2022-2023

Emne 1 ASP801, haust 2022 

 •  22., 23. og 24. august 
 • 17., 18. og 19. oktober 
 •  21.-22. november 

 Emne 2 ASP802, vår 2023 

 • 9.-10. januar 
 • 6., 7. og 8. mars 
 • 17.-18. april 
To elevar i klasserommet

Kompetanse for kvalitet gir deg som lærer i grunnskolen og videregående skole, mulighet til å ta en videreutdanning som er tilpasset din arbeidshverdag. Her er oversikt over alle studietilbudene.