Overgangsfelt med masse mennesker

Folkehelsearbeid | nettstudium

Vidareutdanning på masternivå

Ønsker du påfyll av kompetanse innen systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid i praksis? Kan du tenke deg å komme i kontakt med og dele erfaringer med flere som arbeider med folkehelse i ulike deler av landet? Har du lurt på hvilke verktøy og metoder som egner seg best for å arbeide med ulike problemstillinger på din arbeidsplass? Da er dette studiet for deg.

Nettstudium

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav
  Fullført bachelorgrad eller tilsvarande 180 stp.

  Studietypenummer: 8528

  Hvordan søke:

  • Logg inn i Søknadsweb
  • Velg opptak "Videreutdanning og halvtårsstudium"
  • Så velger du "Videreutdanning høst"
  • Velg studiet du vil søke på fra listen (se studietypenummer over).
  • Trykk på "Legg til" og "Send inn søknad"
  • Last opp dokumentasjon på at du dekker opptakskravet
  • Trykk "Neste" for å gjøre ferdig søknaden.

  Viktig informasjon om søknad, frister og dokumentasjon

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor ta en videreutdanning i folkehelsearbeid?

  I folkehelsearbeid står du ofte alene med komplekse problemstillinger, og det kan være vanskelig å vite hvordan du skal få til både kunnskapsbasert, systematisk og tverrsektorielt folkehelsearbeid i praksis.

  Denne utdanningen har en praksisnær profil. Det innebærer at du som er student kan arbeide med aktuelle problemstillinger knyttet til egen arbeidsplass eller tidligere erfaringer. I tillegg legger utdanningen vekt på at du skal få dele erfaringer og refleksjoner med andre, og få veiledning og tilbakemeldinger fra faglærere.

  Hva lærer du?

  Utdanningen består av to emner på 15 studiepoeng som kan tas uavhengig av hverandre. Emnene har en praktisk-teoretisk tilnærming til systematisk, kunnskapsbasert og tverrsektorielt folkehelsearbeid på lokalt- og regionalt nivå.

  FHA851 Kunnskapsbasert praksis i folkehelsearbeid gir deg kompetanse i hvordan du kan anvende og vurdere ulike kunnskapskilder i folkehelsearbeid, for å komme fram til mulige løsninger og tiltak på sentrale folkehelseutfordringer, som for eksempel sosial ulikhet i helse.

  I FHA852 Verktøy og metoder i systematisk folkehelsearbeid har vi et særlig fokus på bruk og vurdering av metoder, verktøy, teorier og modeller i systematisk og tverrsektorielt folkehelsearbeid. Dette emnet skal gå vår 2025. Søknadsfrist er 15.november, det åpnes opp for søknad fra september av. 

  Målgruppe

  Denne videreutdanningen er relevant for deg som er folkehelsekoordinator, folkehelserådgiver eller samfunnsplanlegger, for deg som jobber i en frivillig organisasjon, er ansatt i oppvekst, helse, samferdsel, eller som er politiker. Alle som arbeider med problemstillinger knyttet til folkehelse og helsefremmende arbeid på lokalt- og regionalt nivå vil ha nytte av videreutdanningen.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Denne videreutdanningen består av 2 heldigitale enkeltemner. FHA851 tilbys høst 2024, og FHA852 tilbys vår 2025. Emnene kan tas uavhengig av hverandre.

  En heldigital utdanning innebærer at all undervisning foregår digitalt. Undervisningsformer inkluderer digitale forelesninger som ligger tilgjengelig på nett og kan sees på ønsket tidspunkt, individuelle øvingsoppgaver der man får prøvd ut teori, metoder og verktøy knyttet til egen praksis, digitalt gruppearbeid og digitale samlinger med stor vekt på erfaringsdeling, refleksjon og diskusjoner.

  Mellom samlingene arbeider dere selvstendig med digitale forelesninger og arbeidsoppdrag knyttet til emnene. I starten av studiet vil dere bli delt inn i arbeidsgrupper. Dette læringsfellesskapet brukes til å arbeide med faglige problemstillinger, deling av erfaringer og refleksjoner, og å være veiledere og rådgivere for hverandre gjennom studieløpet. Hver læringsgruppe får tildelt en egen fagveileder.

  Digitale samlinger

  De digitale samlingene har en varighet på 90 minutter, og gjennomføres 6 ganger per emne.

  Tidspunkt for samlinger høsten 2024 blir torsdag kl. 9.00 – 11.00, i uke 36, 39, 42, 45, 48 og 50.

  Anbefalt forkunnskap

  Grunnleggende kjennskap- og/eller erfaring med folkehelsearbeid på kommunalt- og regionalt nivå.

  Eksamensform

  FHA851: Mappevurdering som inkluderer flere mindre arbeidsoppdrag som kan gjennomføres på egen arbeidsplass.

  FHA852: Skriftlig individuell oppgave med utgangspunkt i egen eller gitt problemstilling fra praksisfeltet.

  Pensum

  Du får informasjon om pensum ved studiestart.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs