Hopp til innhald

Studieplan - Folkehelsearbeid

Hausten 2024

Dette heldigitale studiet har en praktisk-teoretisk tilnærming til systematisk folkehelsearbeid og til bruk og vurdering av metoder, verktøy, teorier og modeller på lokalt- og regionalt nivå. Studiet er på masternivå. Gjennom arbeid med faglige problemstillinger, deling av erfaringer og refleksjoner, vil studentene få kunnskap, tilgang til ressurser, idèer og inspirasjon til å arbeide med systematisk folkehelsearbeid i praksis.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende. Ingen spesifikke krav til fagområde

Læringsutbytte

Se emneplaner.

Innhald

Studieprogrammet består av to emner på 15 studiepoeng og er et heldigitalt tilbud.

Praksis

Nei

Arbeidsformer

Studiet er heldigitalt, og undervisningsformer inkluderer digitalt tilgjengelige forelesninger, individuelt arbeid knyttet til egen praksis, digitalt gruppearbeid, digital veiledning i grupper og digitale samlinger.

FHA851: Den obligatoriske læringsaktiviteten i emnet består av mindre individuelle arbeidsoppdrag knyttet til kunnskapsbasert praksis i folkehelsearbeid. Arbeidsoppdragene løses mellom de digitale samlingene, og kan om ønskelig gjennomføres på egen arbeidsplass. Resultat av arbeidsoppdrag presenteres på digital samling, og erfaringer og læringsutbytte drøftes i grupper.

FHA852: Den obligatoriske læringsaktiviteten i emnet består av mindre individuelle øvingsoppgaver som omhandler utprøving og refleksjon rundt verktøy, metoder, teorier og modeller knyttet til systematisk folkehelsearbeid. Øvingsoppgavene kan om ønskelig knyttes til problemstillinger ved egen arbeidsplass. Øvingsoppgavene gjennomføres mellom de digitale samlingene, presenteres på samlinger, og erfaringer og læringsutbytte drøftes i grupper.

Vurderingsformer

FHA851: Mappevurdering som inkluderer arbeidsoppdragene som studenten har fått tilbakemelding på i løpet av emnet. Som del av mappen leveres også et faglig refleksjonsnotat som drøfter erfaringer og læringsutbytte tilknyttet arbeidsoppdragene som helhet. Eksamen kan leveres som videofil, lydfil eller som skriftlig dokument.

FHA852: Skriftlig individuell oppgave med utgangspunkt i egen eller gitt problemstilling fra praksisfeltet, der studenten skal gjøre rede for og drøfte valg av verktøy, metoder, modell og/eller teorier.

Internasjonalisering

Nei