Elevar jobbar på datamaskin

Engelsk 1 | 1.-7. trinn

Etter- og vidareutdanning

Studietilbudet Engelsk 1, 1-7 gir grunnutdanning i engelsk for deg som underviser eller vil undervise engelsk i 1. til 7. trinn. Innholdet i studiet er hovedsaklig rettet mot undervising på barneskolen fra 1. til 7. trinn.

Hva lærer du?

Engelsk 1, for 1. til 7. trinn gir deg en innføring i språkopplæring og fagdidaktikk og i et rikt og variert utvalg av tekster, både til personlig og faglig vekst og til bruk i undervisning på barnetrinnet.

Videreutdanningen omfatter kunnskap om det engelske språkets grammatiske og fonologiske struktur og utvikling av egen språkferdighet, tekstkompetanse og aktivt ordforråd.

Sentrale temaer er hva som kjennetegner elevgruppen og deres språkutvikling og språkets kulturelle forankring.

Studentenes praktiske erfaring blir trekt inn i emnet, og det er et mål at ditt studium skal tilføre skolen du underviser på både oppdatert faglig og didaktisk kompetanse.

Vurderingsformer

  • Emne 1: Individuell mappeeksamen
  • Emne 2: Deleksamen, med en skriftlig skoleeksamen og en skriftlig oppgave.

Undervisning og studietur

Det legges vekt på varierte aktiviteter og oppdaterte metoder for engelskopplæringen i grunnskolen.

I studiet inngår tur til Det norske studiesenteret i York. Turen tilbys som en del av undervisningen i emne 2 om våren, men er ikke obligatorisk. Det vil derfor bli tilbudt et alternativt opplegg for de som velger ikke å dra. Reiseutgifter, opphold og kursavgift betales av den enkelte student. Se https://www.york.ac.uk/nsc/short-courses/»

 

Timeplan 2022-2023

Høst 2022: 

  • 29.- 30. august
  • 17.- 18. oktober
  • 14.- 15. november

 Vår 2023:  

  • 16.- 17. januar 
  • 13.- 14. februar
  • 27.- 28. mars

Tidspunkt for samlinger vil være

Mandager kl. 10:15-17:00, tirsdager kl. 09:15-16:00

Kompetanse for kvalitet

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».