Elevar jobbar på datamaskin

Engelsk 1 | 1.-7. trinn

Vidareutdanning på bachelornivå

Studietilbudet Engelsk 1, 1-7 gir grunnutdanning i engelsk for deg som underviser eller vil undervise engelsk i 1. til 7. trinn. 

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Lærerutdanning (grunnskole-/allmennlærer, faglærer, barnehage-/førskolelærer eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må være tilsatt i lærerstilling.

  Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom du kun mangler faget du søker på, for å få fullført lærerutdanningen din.

  Hvis du søker dispensasjon fra opptakskravet, må det foreligge en bekreftelse fra tidligere studiested om at studiet du søker opptak til kan inngå i og føre til avsluttet lærerutdanning.

  Mer om søknadsprosessen

  Hvorfor studere Engelsk 1?

  Engelsk 1, for 1. til 7. trinn gir deg en innføring i språkopplæring og fagdidaktikk og i et rikt og variert utvalg av tekster, både til personlig og faglig vekst og til bruk i undervisning på barnetrinnet.

  Hva lærer du?

  Videreutdanningen omfatter kunnskap om det engelske språkets grammatiske og fonologiske struktur og utvikling av egen språkferdighet, tekstkompetanse og aktivt ordforråd.

  Sentrale temaer er hva som kjennetegner elevgruppen og deres språkutvikling og språkets kulturelle forankring.

  Studentenes praktiske erfaring blir trekt inn i emnet, og det er et mål at ditt studium skal tilføre skolen du underviser på både oppdatert faglig og didaktisk kompetanse.

  Målgruppe

  Studiet er for deg som har lærerutdanning og jobber i grunnskolen. Studiet er rettet mot undervising på barneskolen fra 1. til 7. trinn.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Studiet er nett- og samlingsbasert.  All undervisning foregår på engelsk.  Det legges vekt på varierte aktiviteter og oppdaterte metoder for engelskopplæringen i grunnskolen.

  Du får tilgang til læringsportalen Canvas før studiestart med mer informasjon.

  I studiet inngår tur til Det norske studiesenteret i York. Turen tilbys som en del av undervisningen i emne 2 om våren, men er ikke obligatorisk. Det vil derfor bli tilbudt et alternativt opplegg for de som velger ikke å dra. Reiseutgifter, opphold og kursavgift betales av den enkelte student. Du finner mer informasjon på nettsidene til Det norske studiesenteret i York.

  Du finner mer informasjon i emneplanene:

  Samlingsdatoer

  Høst 2024

  • 29.-30. august
  • 3.-4. oktober
  • 31.oktober - 1.november
   Alle dager er undervisningen kl. 08.00-16.00

   Vår 2025

  • 16.-17.januar
  • 13.-14. februar
  • 20.-21.mars

  Anbefalt forkunnskap

  Du må være tilsatt i lærerstilling og ha lærerutdanning. 

  Pensum

  Du får informasjon om pensum ved studiestart. 

  Eksamensform

  • Emne 1: Muntlig eksamen (30 min.)
  • Emne 2: Deleksamen, skoleeksamen (3 timer) og en skriftlig oppgave (2000 ord).

  Videreutdanningen er et tilbud innen Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere. Vikar- eller stipendordning kan du søke gjennom Udir.

  Andre interessante studietilbud

  To elevar i klasserommet

  Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs