Mann og gutt leker i klatrestativ

Veilederutdanning

Etter- og vidareutdanning

Er du lærer i barnehage eller skole og ønsker nye utfordringer i jobben? Veilederutdanning kvalifiserer deg til både å veilede studenter og nyutdannede lærere i skole og barnehage. 

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, eller annen relevant lærerutdanning. 3 års relevant erfaring fra barnehage eller skole. Du må være ansatt på en skole eller i en barnehage.

  Meir om søknadsprosessen

  Hvorfor studere Veilederutdanning?

  Mange lærere i skolen og barnehagen opplever at veiledning blir stadig mer relevant for ulike oppgaver i hverdagen. Studiet tar derfor sikte på å gi innsikt og forståelse for hvordan veiledning kan bidra til personlig vekst og kollektive utviklingsprosesser i skole og barnehage.

  Videreutdanningen er på masternivå. 

  Hva lærer du?

  I lærerutdanningen har praksislæreren en veldig viktig rolle for studentene, i tillegg har den nyutdannede læreren behov for god og kvalifisert veiledning den første tiden i yrket.

  Studiet kvalifiserer deg både til å være praksislærer for lærerstudenter, og videre for å kunne være mentor for nyutdannede lærere. Studiet har en tydelig praktisk forankring, og tar utgangspunkt i deltakernes egne veiledningsoppgaver og erfaringer i skole og barnehage.

  Målgruppe

  Denne viderutdanningen passer for grunnskolelærere og barnehagelærere som ønsker å veilede studenter og nyutdannede lærere i skole og barnehage. .

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Studiet er nett-, samling- og arbeidsplassbasert med tre felles samlinger over to dager hvert semester ved HVL. 

  I samlingene blir det lagt opp til korte forelesninger, diskusjoner og refleksjon i grupper, praktiske og varierte veiledningsøvelser.

  Mellom de felles samlingene vil du arbeide med undervisningsmateriell på nett, du vil delta i studentaktive nettsamlinger og du vil være en del av en nettbasert studiegruppe. Læringsportalen Canvas vil bli brukt som nettbasert studiestøttesystem.

  Hvordan er studiet lagt opp?

  Studiet er på masternivå og innebærer at studenten gjennomfører 2 emner på 15 studiepoeng med eksamen i hvert emne:

  Det første semesteret vektlegger vi grunnleggende veilederkompetanse. Din rolle som veileder er gjerne satt sammen av ulike erfaringer og forutsetninger, så her legger vi vekt på å bygge innsikt i individuell veiledning i teori og praksis som leder til en veilederpraksis tilpasset dine behov. Videre i grunnemnet vektlegger vi rollen som praksislærer for studenter i praksis.

  • Andre semester (vår): Her kan studentene velge mellom to fordypningsemner med utgangspunkt i egne interesser og veilederpraksis i tillegg til noen fellesemner for begge fordypningene.

  Noen felles tema det andre semesteret er veiledning som kollektive læreprosesser (gruppeveiledning), profesjon og profesjonell utvikling i yrket og veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole.

  I tillegg kan du velge:

  1. Profesjonskvalifisering: Veiledning av studenter og nyutdannede lærere i barnehage og skole

  Dette emnet et rettet mot deg som har som hovedmål og interesse for å veilede studenter og nyutdannede lærere og som ønsker å fordype deg i emnet profesjons kvalifisering.

   Eller:

  1. Profesjonsveiledning: Prosessveiledning for kvalitetsutvikling i barnehage og skole

  Hvis du har mer en generell interesse for utvikling og læreprosesser i profesjonsfellesskapet barnehagen, skolen eller videregående opplæring, så kan dette emnet være noe for deg.

  Merk at studiet er på 30 studiepoeng og at 15 studiepoeng ikke er tilstrekkelig for å jobbe som kvalifiserte veiledere etter nasjonale krav.

  For lærere: Dersom du har bestått en grunnmodul i profesjonsrettet veilederutdanning på 15 studiepoeng ved HVL eller andre universitet/høyskoler og ønsker å gjennomføre de 15 resterende studiepoeng søker du på en av de to modulene som går andre semester (om våren). Modulen du allerede har bestått vil danne grunnlag for å søke innpass.  

  For barnehagelærere: Du må søke om 30 studiepoeng selv om du har bestått en grunnmodul i veiledning tidligere. Du kan søke om fritak for en modul etter at du har fått tilbud om plass.

  Samlinger

  Høst 2024

  • 2.-3. september
  • 14.-15. oktober
  • 11.-12. november

  Mandager kl. 12.15-18
  Tirsdager kl. 8.15-14

   
  Vår 2025

  • 13.-14. januar
  • 10.-11. februar
  • 7.-8. april

  Undervisningen foregår fra kl. 1215-1800 første dag og kl. 0815-1400 dag to.

  Anbefalt forkunnskap

  Gunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning eller relevant erfaring. 

  Pensum

  Du får mer informasjon om pensum ved studiestart.

  Eksamensform

  Emne 1:
  Prosjektoppgave: Videoopptak av en gjennomført veiledningssamtale og en skriftlig oppgave som beskriver planlegging, gjennomføring og vurdering av veiledningssamtalen. 

  Emne 2:
  Oppgave, teller 60 %, som tar utgangspunkt i et veiledet individuelt utviklingsprosjekt som gjennomføres på egen arbeidsplass. Kandidaten skal skrive en skriftlig akademisk rapport på 3000 ord +/-10 % med basis i eget prosjekt og sentrale tema i studiet. Rapporten skal være utgangspunkt for en muntlig justerende del (samtale) på inntil 30 min, teller 40 %. 

  eller

  Emne 3:
  Kandidaten skal skrive en skriftlig akademisk rapport på 3000 ord +/-10 % med basis i eget prosjekt og sentrale tema i studiet, teller 60 %. Rapporten skal være utgangspunkt for en justerende muntlig del (samtale) på inntil 30 min, teller 40 %. Eksamen tar utgangspunkt i et veiledet individuelt utviklingsprosjekt som gjennomføres på egen arbeidsplass. 

  Tilretteleggingsmidler fra Udir

  Utdanningen er et tilbud innen Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing på videreutdanning for barnehagelærere. Det kan søkes om tilretteleggingsmidler gjennom Udir.

  Videreutdanningen er et tilbud innen Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere. Vikar- eller stipendordning kan du søke gjennom Udir.

  Andre interessante studietilbud

  To elevar i klasserommet

  Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs