Utsnitt av to hender som peker på noen bokstaver på bordet.

Engelsk 1 | 1.-7. trinn | nettbasert

Etter- og vidareutdanning

Studietilbudet Engelsk 1, 1-7, gir grunnutdanning i engelsk for deg som underviser eller vil undervise i engelsk i 1. til 7. trinn. 

Nettstudium

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Lærerutdanning (grunnskole-/allmennlærer, faglærer, barnehage-/førskolelærer eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må være tilsett i en lærerstilling.

  Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom du kun mangler faget det søkes på, for å få fullført lærerutdanningen din.

  Hvis du søker dispensasjon fra opptakskravet, må det foreligge en bekreftelse fra tidligere studiested om at studiet du søker opptak til kan inngå i og føre til avsluttet lærerutdanning.

  Mer om søknadsprosessen

  Hvorfor studere Engelsk 1?

  Engelsk 1, for 1. til 7. trinn gir deg en innføring i språkopplæring og fagdidaktikk og i et rikt og variert utvalg av tekster, både til personlig og faglig vekst og til bruk i undervisning på barnetrinnet.

  Hva lærer du?

  Videreutdanningen omfatter kunnskap om det engelske språkets grammatiske og fonologiske struktur og utvikling av egen språkferdighet, tekstkompetanse og aktivt ordforråd.

  Sentrale temaer er hva som kjennetegner elevgruppen og deres språkutvikling og språkets kulturelle forankring. Det legges i tillegg legges vekt på varierte aktiviteter og oppdaterte metoder for engelskopplæringen i grunnskolen.

  Studentenes praktiske erfaring blir trukket inn i emnet, og det er et mål at ditt studium skal tilføre skolen du underviser på både oppdatert faglig og didaktisk kompetanse.

  Målgruppe

  • For deg som ønsker å undervise i engelsk på 1. til 7. trinn.
  • For deg som underviser i engelsk på 1. 7. trinn, men mangler studiepoeng.

  Dersom det er ledige plasser på studiet etter det ordinære opptaket åpner vi opp for søkere utenom vikar- og stipendordningen til Udir. Eventuelle restplasser vil bli lagt ut her i begynnelsen av juni.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Studiet er helt nettbasert, og all undervisning er på engelsk. Undervisningen er både synkron og asynkron.  Vi benytter læringsplattformen Canvas og konferanseverktøyet Zoom i kommunikasjonen mellom studenter og  høgskolen. Her gjennomføres nettundervisning, samt at det legges ut leksjoner, arbeidsoppgaver og obligatoriske arbeidskrav.

  I studiet inngår tur til Det norske studiesenteret i York. Turen tilbys som en del av undervisningen i emne 2 om våren, men er ikke obligatorisk. Det vil derfor bli tilbudt et alternativt opplegg for de som velger ikke å dra. Reiseutgifter, opphold og kursavgift betales av den enkelte student. Se https://www.york.ac.uk/nsc/short-courses/».

  Du finner mer informasjon i emneplanene:

  Nettøkter

  Nettundervisningen er på mandager klokken 13.30–15.30. 

  Anbefalt forkunnskap

  Du må være ansatt i lærerstilling og ha lærerutdanning. 

  Pensum

  Du får informasjon om pensum ved studiestart. 

   

  Eksamensform

  • Emne 1: Individuell mappeeksamen, en litteratur/kultur/didaktikk-del og en språk/didaktikk-del.
  • Emne 2: Deleksamen, skriftlig hjemmeeksamen (3 timer) og en skriftlig oppgave (2000 ord).

  Videreutdanningen er et tilbud innen Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere. Vikar- eller stipendordning kan du søke gjennom Udir.

  Andre interessante studietilbud

  To elevar i klasserommet

  Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs