Naturfag 2 | 1.-7. trinn

Etter- og vidareutdanning

Ønsker du å vidareutvikle deg som naturfaglærar? Med denne vidareutdanninga lærer du korleis du kan utvikle dei yngste elevane si sansing, oppdagarglede, undring, naturglede og naturfagspråk.

Konkret og praktisk tilnærming til naturfagundervisninga

Korleis utvikle dei yngste elevane si sansing, oppdagarglede, undring, naturglede og naturfagspråk, når dei introduserast for naturfaget? Korleis bruke dette til å hjelpe elevane til å forstå omgjevnadene våre, og for å legge til rette for ei berekraftig utvikling i framtida? Studiet vil vektlegge ei konkret og praktisk tilnærming til naturfagundervisninga i grunnskulen.

Naturfag 2 er fastankra i nasjonale retningslinjer for grunnskulelærarutdanninga for 1.-7. årstrinn og læreplan for grunnskulen. Kurset bygger på naturfag 1, og er eit tilbod til lærarar som tidlegare har 30 studiepoeng i naturfag frå grunnskulelærarutdanninga. Til saman utgjer naturfag 1 og 2 ei årseining i naturfag (60 studiepoeng).

Naturfag 2 er delt i to emne:

  • Emne 1 undervisast om hausten og tar for seg tema innan fysikk og kjemi.
  • Emne 2 undervisast om våren og tar for seg tema innan humanbiologi, cellebiologi og evolusjon.

 

Du finn meir informasjon i emneplanen:

To elevar i klasserommet

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».