Elevar i klasserommet med datamaskin.

Matematikk 1 | 5.-10. trinn | nettbasert

Etter- og vidareutdanning

Dette er eit reint nettstudium (30 studiepoeng) for deg som er lærar i skulen, og ønskjer undervisningskompetanse i matematikk på 5.-10. trinn.

Kvifor studere Matematikk 1 5-10?

I studiet arbeider du med matematikklæring i tråd med Kunnskapsløftet 2020.

Du skal utvikle eit fagleg og didaktisk grunnlag for matematikkundervisning på mellom- og ungdomstrinnet.

Kva lærar du ved å ta vidareutdanning i Matematikk 1 5-10?

Du skal arbeide med dei matematiske tema tal og talforståing, algebra, funksjonslære, geometri, måling, statistikk og sannsynsrekning.

Du skal lære om bruk av digitale verktøy og reflektere kring korleis bruk av digitale verktøy kan vidareutvikle matematikkfaget.

Den praktiske erfaringa du har vert trekt inn i emnet, og det er eit mål at du skal tilføre skulen du underviser på oppdatert fagleg og didaktisk kompetanse.

Målgruppe

Matematikk 1, 5-10. trinn er retta mot deg som ønskjer å undervise i matematikk, men som har færre enn 30 studiepoeng i faget.

Du finn meir informasjon i emneplanen:

To elevar i klasserommet

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».