Engelsk 2 | 1 -7. trinn | nettbasert

Etter- og vidareutdanning

Studietilbudet Engelsk 2, 1-7, gir videreutdanning i engelsk for lærere. Innholdet i studiet retter seg i hovedsak mot undervisning på barnetrinnet.

Nettbasert

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Lærerutdanning (grunnskole-/allmennlærer, faglærer, barnehage-/førskolelærer eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må være ansatt i en lærerstilling.

  Du må ha minst 30 studiepoeng i engelsk fra tidlegere.

  Kravet om bestått lærerutdanning kan fravikes dersom du bare mangler faget du søker på, for å få fullført lærerutdanningen din.

  Hvis du søker dispensasjon fra opptakskravet, må det foreligge en bekreftelse fra tidligere studiested om at studiet du søker opptak til kan inngå i og føre til avsluttet lærerutdanning.

  Hvorfor studere Engelsk?

  Med denne videreutdanningen i engelsk, får du større innsikt i språkopplæring, fagkunnskap og fagdidaktikk på barnetrinnet. Du får også videreutviklet dine egne språkferdigheter og tekstkompetanse.

  Hva lærer du?

  Du får en innføring i et rikt og variert utvalg tekster både til videre personlig og faglig vekst og til bruk i undervisning på barnetrinnet.

  Studiet gir deg dypere kunnskaper om det engelske språkets grammatiske og fonologiske struktur, i tillegg til å fokusere på hva som kjennetegner elever på barnetrinnet og deres språkutvikling.

  Du lærer også om tema som for eksempel kommunikasjon, språklig og kulturelt mangfold, vurdering og utvikling av digitale ferdigheter i engelskfaget.

  Den praktiske erfaringen til studentene er viktig i emnet, og det er et mål at studiet skal tilføre skolen du underviser på både oppdatert faglig og didaktisk kompetanse.

  Målgruppe

  Engelsk 2, 1-7, retter seg i hovedsak mot deg som er lærer i skolen, og som har 30 studiepoeng i engelsk fra tidligere.

  Studiet har to emner på 15 studiepoeng hver, som bygger på hverandre. Emne 1 blir undervist i høstsemesteret og emne 2 i vårsemesteret. Engelsk 2 bygger på Engelsk 1.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Undervisningen foregår på engelsk og er nettbasert. Nettundervisningen består av forelesninger, presentasjoner, seminar og gruppeinndelte økter.  

  Vi bruker læringsplattformen Canvas og konferanseverktøyet Zoom til kommunikasjon med studentene. Du vil få tilgang til Canvas med mer informasjon før studiestart.

  I studiet inngår tur til Det norske studiesenteret i York. Turen tilbys som en del av undervisningen i emne 2 om våren, men er ikke obligatorisk. Det vil derfor bli tilbudt et alternativt opplegg for de som velger ikke å dra. Reiseutgifter, opphold og kursavgift betales av den enkelte student. Se https://www.york.ac.uk/nsc/short-courses/»

  Du finner mer informasjon i emneplanene:

  Nettundervisning

  Nettundervisning er på torsdager kl. 13:30 til 15:30. 

  Anbefalt forkunnskap

  Du må ha lærerutdanning og må være ansatt i lærerstilling. 

  Pensum

  Du får informasjon om pensum ved studiestart.

  Eksamensform

  • Emne 1: Hjemmeeksamen, to deler. varighet en uke pr del 
  • Emne 2: Muntlig eksamen, 30 min

  Videreutdanningen er et tilbud innen Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere. Vikar- eller stipendordning kan du søke gjennom Udir.

  Andre interessante studietilbud

  To elevar i klasserommet

  Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs