Engelsk 2 | 1 -7. trinn | nettbasert

Etter- og vidareutdanning

Studietilbudet Engelsk 2, 1-7 gir videreutdanning i engelsk for lærere. Innholdet i studiet retter seg i hovedsak mot undervisning på barnetrinnet.

Hvem passer studiet for?

Engelsk 2, 1-7 retter seg i hovedsak mot deg som er lærer i skolen, og som har 30 studiepoeng i engelsk fra tidligere.

Studiet har to emner på 15 studiepoeng hver som bygger på hverandre. Emne 1 blir undervist i høstsemesteret og emne 2 i vårsemesteret. Engelsk 2 bygger på Engelsk 1.

Hva lærer du?

Du får større innsikt i språkopplæring, fagkunnskap og fagdidaktikk på barnetrinnet. Det omfatter også videreutvikling av dine egne språkferdigheter og tekstkompetanse.

Du får en innføring i et rikt og variert utvalg tekster både til videre personlig og faglig vekst og til bruk i undervisning på barnetrinnet.

Studiet gir deg dypere kunnskaper om det engelske språkets grammatiske og fonologiske struktur, i tillegg til å fokusere på hva som kjennetegner elever på barnetrinnet og deres språkutvikling.

Du lærer også om tema som for eksempel kommunikasjon, språklig og kulturelt mangfold, vurdering og utvikling av digitale ferdigheter i engelskfaget.

Den praktiske erfaringen til studentene er viktig i emnet, og det er et mål at studiet skal tilføre skolen du underviser på både oppdatert faglig og didaktisk kompetanse.

Praktisk informasjon 

Undervisnings- og læringsformer og studietur

Undervisningen foregår på engelsk og er nettbasert. Nettundervisningen består av forelesninger, presentasjoner, seminar og gruppeinndelte økter.  

Vi bruker læringsplattformen Canvas og konferanseverktøyet Zoom til kommunikasjon med studentene. Du vil få tilgang til Canvas med mer informasjon før studiestart.

I studiet inngår tur til Det norske studiesenteret i York. Turen tilbys som en del av undervisningen i emne 2 om våren, men er ikke obligatorisk. Det vil derfor bli tilbudt et alternativt opplegg for de som velger ikke å dra. Reiseutgifter, opphold og kursavgift betales av den enkelte student. Se https://www.york.ac.uk/nsc/short-courses/»

Nettundervisning

Nettundervisning er på torsdager kl. 14:00 til 16:00. 

Vurderingsform

  • Emne 1: Deleksamen – heimeeksamen og kunnskapsprøve
  • Emne 2: Deleksamen – semesteroppgåve og munnleg eksamen

Informasjon om arbeidskrav finner du i hver enkelt emneplan.

Pensum

Du får informasjon om pensum ved studiestart. 

Du finner mer informasjon i emneplanene:

To elevar i klasserommet

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».