Spesialpedagogikk 2 | 1.-10. trinn

Etter- og vidareutdanning

Spesialpedagogikk 2 er ei vidareutdanning for deg som arbeider på 1.-10. årstrinn, og allereie har 30 studiepoeng i spesialpedagogikk. Studiet bygger på Spesialpedagogikk 1 eller tilsvarande emne, og vil gje meir inngåande kjennskap til det spesialpedagogiske fagfeltet.

Sentrale tema

 • sosial og emosjonell utvikling hos barn og unge
 • psykososiale vanskar
 • inkluderande læringsmiljø og psykisk helse
 • utfordringar hos barn og unge sett frå ulike system- og individperspektiv
 • rettleiing og intern og ekstern samarbeid
 • kartlegging, førebygging og tidleg innsats

Praktisk informasjon 

Undervisningsform

Studiet er delvis nett- og samlingsbasert. Det er tre samlingar kvart semester (2-3 dagar). Det kan vere lagt opp til både individuelt arbeid og nettbasert gruppearbeid mellom samlingar.

 

Samlingsdatoar

Haust 2024

 • 9.-10. september

 • 21.-22. oktober

 • 18., 19. og 20. november

 Vår 2025

 • 20.-21. januar

 • 10.-11. mars

 • 28.-29. april 

Vurderingsform

Haust

Heimeeksamen, 3 dagar. 

Vår

Individuell semesteroppgåve (4000 ord +/- 10%). 

Pensum

Du får informasjon om pensum ved studiestart. 

 

To elevar i klasserommet

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».