Maling hender

Spesialpedagogikk 2 | 1.-10. trinn

Etter- og vidareutdanning

Spesialpedagogikk 2 er ei vidareutdanning for deg som arbeider på 1.-10. årstrinn, og allereie har 30 studiepoeng i spesialpedagogikk. Studiet bygger på Spesialpedagogikk 1 eller tilsvarande emne, og vil gje meir inngåande kjennskap til det spesialpedagogiske fagfeltet.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Lærarutdanning (grunnskule-/allmennlærar, faglærar, barnehage-/førskulelærar eller praktisk-pedagogisk utdanning). Du må være tilsett i ei lærarstilling.

  Du må ha minst 30 studiepoeng i spesialpedagogikk frå tidlegare.

  Kravet om bestått lærarutdanning kan fråvike dersom du berre manglar faget du søker på, for å få fullført lærerutdanninga di.

  Om du søker dispensasjon frå opptakskravet, må det foreligge  stadfesting frå tidlegare studiestad om at studiet du søker opptak til kan inngå i og føre til avslutta lærarutdanning.

  Meir om søknadsprosessen

  Kvifor studere Spesialpedagogikk 2?

  Få ei djupare forståing for læringsutfordringar og tilpassa metodar som kan hjelpa elevar å lukkast. Lær å skapa eit inkluderande klassemiljø, som fremmar like mogelegheiter for alle. Videreutdanninga kan opne dører for jobbmogelegheiter innan utdanning og rådgiving. 

  Kva lærer du?

  Sentrale tema i utdanninga:

  • sosial og emosjonell utvikling hos barn og unge
  • psykososiale vanskar
  • inkluderande læringsmiljø og psykisk helse
  • utfordringar hos barn og unge sett frå ulike system- og individperspektiv
  • rettleiing og intern og ekstern samarbeid
  • kartlegging, førebygging og tidleg innsats

  Studiet er organisert i to emne:

  Målgruppe

  Lærarar som er tilsett på 1. til 10.-trinn i skolen og allereie har 30 studiepoeng i spesialpedagogikk. Studiet bygger på spesialpedagogikk 1, med meir inngåande kunnskap. 

  Praktisk informasjon

  Undervisningform

  Studiet er delvis nett- og samlingsbasert. Det er tre samlingar kvart semester (2-3 dagar). Det kan vere lagt opp til både individuelt arbeid og nettbasert gruppearbeid mellom samlingar.

  Samlingar

  Haust 2024

  • 9.september kl. 10.15-16
   10. september kl. 9.15-15

  • 21. oktober kl. 10.15-16
   22. oktober kl. 9.15-15

  • 18. november kl. 10.15-16
   19. november kl. 9.15-15
   20. november kl. 9.15-15

   Vår 2025

  • 20.-21. januar

  • 10.-11. mars

  • 28.-29. april

  Tilrådd forkunnskap

  Du må vere tilsett i ei lærarstilling og ha 30 studiepoeng i spesialpedagogikk frå før. 

  Pensum

  Du får informasjon om pensum ved studiestart. 

  Eksamensform

  Haust

  Heimeeksamen, 3 dagar. 

  Vår

  Individuell semesteroppgåve (4000 ord +/- 10%). 

  Vidareutdanninga er eit tilbod innan Utdanningsdirektoratet (Udir) si satsing Kompetanse for kvalitet - vidareutdanning for lærarar. Vikar- eller stipendordning kan du søke gjennom Udir.

  Andre interessante studietilbod

  To elevar i klasserommet

  Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Her er oversikten over Høgskulen på Vestlandet sine videreutdanninger innen ordningen «Kompetanse for kvalitet».

  Sjå oversikt over alle våre vidareutdanningar og kurs