Matematikk 1 | 1.-7. trinn | nettbasert

Etter- og vidareutdanning

Dette er eit reint nettstudium (30 studiepoeng) for deg som er lærar i skulen, og ønskjer undervisningskompeanse i matematikk på 1.-7.trinn.

Kva lærer du?

Matematikk 1, 1.-7. trinn er retta mot deg som ønskjer å undervise i matematikk frå 1. til 7. trinn, men som har færre enn 30 studiepoeng i faget.

Gjennom studiet skal du utvikle eit fagleg og didaktisk grunnlag for matematikkundervisning på heile barnetrinnet.

Den praktiske erfaringa du har vert trekt inn i emnet, og det er eit mål at du skal tilføre skulen du underviser på oppdatert fagleg og didaktisk kompetanse.

I studiet arbeider du med matematikklæring i tråd med Kunnskapsløftet 2020.

Du skal lære om bruk av digitale verktøy og reflektere kring korleis bruk av digitale verktøy kan vidareutvikle matematikkfaget.

Du skal arbeide med dei matematiske tema tal og talforståing, prealgebra, algebra, funksjonslære, geometri, måling, statistikk og sannsynsrekning.

Studiet består av to emne på 15 studiepoeng.

Du finn meir informasjon i emneplanen: