Barns språkutvikling og språklæring

Videreutdanningstilbud retta mot barnehagelærarar og andre pedagogar som jobber i barnehage.

Kursa inngår i ordninga «Kompetanse for framtidas barnehage».