Barn i barnehage som leikar ute.

Barns språkutvikling og språklæring | nettbasert

Etter- og vidareutdanning

Jobber du i barnehage, og vil lære mer om hvordan du kan stimulere barns språkutvikling?

Nettbasert

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Førskole-/barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk høyskoleutdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk som kvalifiserer for pedagogisk lederstilling i barnehagen. Du må være ansatt i barnehage.

  Mer om søknadsprosessen

  Hvorfor studere Barns språkutvikling og språklæring?

  Opplev korleis ei betre forståing for barn si språkutvikling kan gjera læring meir engasjerande og gøy. Studiet kan opne dører for meir spesialiserte roller i barnehagepedagogikk. Lær deg metodar og verktøy som kan brukast til å tilpassa undervisninga til barns individuelle behov. 

  Hva lærer du?

  I dette studiet lærer du om barns språklige utvikling og om språkstimulering gjennom lek, høytlesning og samtale. Vi har et særlig fokus på barn som strever med språkutviklingen og barn med norsk som andrespråk.

  • språkutvikling og flerspråklig utvikling hos barn
  • barn med språk- og kommunikasjonsforstyrrelser i barnehagen
  • kartlegging og observasjon av barns språkutvikling og barnehagens språkmiljø
  • språkstimulering

  Videreutdanningen er på masternivå og det kan søkes om at 15 studiepoeng om tema innen språkvansker kan innpasses i mastergrader i spesialpedagogikk.

  Emneplan for BSSN801 Barns språkutvikling og språkæring, nettbasert

  Målgruppe

  Vidareutdanningstilbud rettet mot barnehagelærere og andre pedagoger som jobber i barnehage.

  Praktisk informasjon

  Undervisningsform

  Studiet går over to semestre og er et rent nettbasert studium med 10 nettsamlinger à to timer per semester. Studiet kombinerer forelesninger, diskusjoner, oppgavearbeid, studentpresentasjon og basisgruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene arbeide i nettbaserte studiegrupper, i tillegg til sellvstudium.

  Nettundervisning

  Oppstartssamtaler med faglærer (på nett) blir i uke 34.

  Nettundervisning er på tirsdager fra kl. 14.00-16.00.

  Nettundervisning høst 2024:

  • 3. september
  • 10. september
  • 17. september
  • 1. oktober
  • 8. oktober
  • 15. oktober
  • 29. oktober
  • 5. november
  • 19. november
  • 3. desember

   Basisgruppesamtaler med faglærer høsten 2024: 10. september, 22. oktober og 26. november.

   Nettundervisning i 2025:

  • 7. januar
  • 14. januar
  • 21. januar
  • 25. februar
  • 4. mars
  • 11. mars
  • 18. mars
  • 1. april
  • 22. april
  • 29. april

   Basisgruppesamtale med faglærer våren 2025: 8. april
   FoU-arbeid i egen barnehage i uke 5-8.

   

  Vurderingsform

  • Oppgave - skriftlig rapport fra FoU-arbeid gjennomført på egen arbeidsplass (teller 60 %)
  • Individuell muntlig eksamen (teller 40 %)

  Pensum

  Grunnlitteratur:

  • Denne boken går igjen på pensum gjennom hele året, så den er fin å lese for å få et innblikk i alle tema: Sandvik, M. (2021). Språkarbeid i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk.
  • Ellers kan det være fint å lese denne boken for å forberede seg litt til FoU-prosjektet til våren: Mostad, V., Skandsen, T., Wærness, J. I. & Lindvig, Y. (2021). Entusiasme for endring i barnehagen. (2. utg). Gyldendal akademiske.

   Du får informasjon om resten av pensum ved studiestart. 

  Utdanningen er et tilbud innen Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing på videreutdanning for barnehagelærere. Det kan søkes om tilretteleggingsmidler gjennom Udir.

  Andre interessante studietilbud

  Se oversikt over alle våre videreutdanninger og kurs