Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn på Stord

Studieplan for kullet som ble tatt opp på Stord høsten 2020.

Hopp til

  Oppbygging av utdanningen

  Oppbygging av utdanningen på Stord for kull 2020

  1. studieår 

  2. studieår 

  • Du fortsetter med fag 1, i tillegg til PEL, norsk og matematikk. 

  3. studieår 

  4. studieår

  • Du har PEL og masterfaget du har valgt. 
  • På campus Stord tilbyr vi undervisningsfagene norsk, matematikk og samfunnsfag på masternivå.
  • I tillegg tilbyr vi Vestlandsklasser i kunst og håndverk, begynneropplæring i norsk og matematikk, profesjonsrettet pedagogikk og spesialpedagogikk. 

  5. studieår 

  • Du fortsetter med PEL og skriver masteroppgave.

  Generell informasjon

  Studietilbudet Vestlandsklasser er under utvikling og det vil kunne komme endringer i hvilke fag som tilbys som fag på campus/Vestlandsklasser.

  Vær oppmerksom på at alle fagtilbud utlyses med forbehold om at der er mange nok søkere.

  I noen tilfeller kan det være begrensninger i antall plasser i et fag. Tildeling av plassene vil da bli basert på dine tidligere karakterer i grunnskolelærerutdanningen. 

  Se studieprogramplanen for mer om oppbygging av studiet og lærings- og kompetansemål.

  Undervisningsmåter

  Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, rollespill, bruk av case og andre metoder. Arbeidsformene er praktiske, varierte og utfordrende, og er både muntlige og skriftlige. Du får tett oppfølging gjennom hele studiet. 

  Retningslinjer for føring av fravær

  Praksis

  Du har praksis i alle fem studieårene, til sammen 115 dager.

  Mer informasjon om praksis finner du her

  Utveksling

  I 5. semester er det mulig å reise på utveksling. 

  I 6. semester er det mulig å reise på utveksling i fag 1, 2 eller 3. Dette semesteret er det både praksis og en FoU-oppgave inkludert i semesterplanen. Fagmiljøene har kvalitetssikret gode utvekslingsavtaler der det er mulig å ta praksis og skrive en FoU-oppgave. 

  Mer informasjon om utveksling finner du her.

  Hva kan du jobbe med?

  • Utdanningen kvalifiserer for pedagogisk arbeid med barn og unge på 1.–7. trinn. 
  • Du finner også lærere i mange andre yrker, som voksenopplæring, skoleadministrasjon, i frivillige organisasjoner, informasjonsarbeid eller fagpolitisk arbeid. 

  Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her