Verdensklassen.

Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika – Vestlandsklasse

Hva skaper eller utfordrer bærekraftig utvikling? Hvordan kan utdanning fremme bærekraftig utvikling? Hvilke utfordringer står land i Sør overfor når de vil fremme en bærekraftig utvikling, med utdanning som nøkkel til dette? Spørsmål som dette vil stå sentralt i dette faget.

Gjennom to emner som til sammen utgjør Utdanning og bærekraft med praksis i Afrika, vil du lære om blant annet om utvikling, bærekraftig utvikling, globalisering, kultur og interkulturell kommunikasjon. Du lærer å reflektere om eget og Tanzanias utdanningssystem, kultur og ulike praksiser. Vi går nærmere inn i FNs bærekraftsmål og særlig mål nummer 4 om kvalitet i utdanning.

Dette studiet gir deg noe samlingsbasert undervisning på campus, noe nettbasert undervisning og noe undervisning i Tanzania. Du er 3 måneder i Tanzania, der du foruten å følge noe undervisning og aktiviteterskal ha praksis i skole og skal arbeide med en prosjektoppgave om et relevant tema.

I emnet Teoretiske perspektiv på utdanning og bærekraftig utvikling i Afrika forbereder du deg til praksis og prosjektarbeid med spennende teori om tema som nevnt over
I emnet Praksis i Afrika har du et større prosjektarbeid og 4 - 6 uker praksis i Tanzania.

Opptakskrav: Fullført 120 studiepoeng høyere utdanning. Passer spesielt godt for lærerstudenter.