Førsteamanuensis

Vibeke Vågenes

Underviser i
  • Geografi
  • Globale studier
  • Samfunnsfag
  • Utdanning og bærekraft
  • Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode
Forskar på
  • Tanzania
  • Kjønn og utdanning
  • Bærekrafig utvikling
  • Implementering av ny kunnskap i utdanning
Forskargrupper

Publikasjonar

Vis alle