Kunst og håndverk

Kunst og handverk i grunnskulelærarutdanning 1.–7. trinn

Velger du kunst og håndverk som fag, åpner dette mange muligheter. Du vil få jobbe med varierte fysiske materialer i våre verksteder, og med noen digitale verktøy. Du vil få møte mange slags utfordringer i et spennende fag. Faglig nysgjerrighet, ønske om å utforske, samt vilje til egenutvikling er noe av det som kjennetegner våre studenter.

Kunst og håndverk har et høyt timetall i grunnskolen, og barna elsker det. Videre er det et fag med stort tverrfaglig potensiale. Med utdanning i faget blir du en lærer skolen trenger. 

Emner

Hva lærer du?

Et studium i kunst og håndverk vil gi deg både praktisk og teoretisk kompetanse. Du vil lære om design, arkitektur og kunst, og om de kulturelle og tekniske premissene som er en del av disse emneområdene. Gjennom skapende arbeid og teori vil du tilegne deg praktisk og kreativ kompetanse, og innsikt i estetikk. Du vil lære om å formidle kunst og kultur til andre. Du kvalifiserer deg til å undervise i kunst og håndverk i grunnskolen, 1.–7. eller 5.–10. trinn.

Hvordan lærer du?

Studiet legger stor vekt praktisk skapende arbeid i varierte materialer. Oppgaver og undervisning med kunst, design og arkitektur settes i sammenheng med arbeid med barn og unge og drøftes mot ulike fagdidaktiske problemstillinger.
Ved siden av individuelt skapende arbeid vil du også jobbe i grupper. Du vil møte forelesninger og ulike former for veiledning. I studiet arbeider vi også aktivt med presentasjoner og utstillinger.

I kunst og håndverk lærer du gjennom høy egenaktivitet i praktisk rettet undervisning. En vanlig uttalelse fra studenter som har tatt kunst og håndverk er at tiden med faget har vært preget av mye lystbetont arbeid.

Muligheter for utveksling

Etter søknad/ forhåndsgodkjenning kan det være mulig å ta deler av studiet i et annet land. Vi har fortrinnsvis samarbeid med andre nordiske institusjoner gjennom organisasjonen NordFo. Gjennom denne organisasjonen finnes det også stipendordninger det er mulig å søke på.

Forkunnskaper og arbeidsformer

Det kreves ingen forkunnskaper for å begynne på kunst og håndverk 1 som fagvalg 3, men kunst og håndverk 1 må være gjennomført for å kunne starte på kunst og håndverk 2. Det vil bli tatt inn materialpenger på inntil 50 kroner per studiepoeng, for dette får du de materialene og det utstyret du trenger for å gjennomføre de ulike oppgavene i studiet. Vi drar på ekskursjoner av varierende lengde, som studentene må dekke selv, men det vil foreligge alternativer hvis man ikke har anledning til å delta.