Mat og helse i grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn

Dette er eit praktisk-estetisk profesjonsfag som førebur deg til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskulen.