KRLE i grunnskulelærarutdanning 1.–7. trinn

Har du lyst til å kvalifisere deg til å undervise i KRLE i grunnskolen? Da kan dette faget være noe for deg. I tillegg til at du blir kvalifisert til å undervise i KRLE vil du også bli rustet til å møte spørsmål og utfordringer knyttet til religiøst mangfold i samfunnet.