KRLE 1 Vestlandsklasse (GLU 1-7)

Har du lyst til å kvalifisere deg til å undervise i KRLE i grunnskolen? Da kan dette faget være noe for deg. I tillegg til at du blir kvalifisert til å undervise i KRLE vil du også bli rustet til å møte spørsmål og utfordringer knyttet til religiøst mangfold i samfunnet.

Undervisningen gir deg gode planleggingsredskaper og verktøy til å jobbe med dette spennende og utfordrende faget i skolen. Faget gir deg også anledning til å jobbe med egne holdninger knyttet til etiske utfordringer i en fremtidig yrkeskarriere.

HVL tilbyr to emner på til sammen 30 sp. Til sammen omfatter de to emnene de fire hovedområdene i faget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi. Du vil få anledning til å utvikle dine ferdigheter og din evne til kritisk refleksjon rundt estetiske arbeidsformer og digitale verktøy.

Arbeidsmåtene i faget vil være både felles nettbasert undervisning og undervisning på lokal campus. Det blir arrangert en ikke-obligatorisk og opplevelsesrik ekskursjon til utlandet.

Studiet er et fellestilbud for studenter på campus Bergen, Sogndal og Stord.

Kontaktpersoner