Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn i Bergen

Studieplan for kullet som ble tatt opp i Bergen høsten 2020.

Hopp til

  Oppbygging av utdanningen

  Oppbygging av utdanningen i Bergen for kull 2020

  1. studieår

  2. studieår 

  • Du fortsetter med fag 1, i tillegg til PEL, norsk og matematikk. 

  3. studieår 

  4. studieår 

  5. studieår 

  • Du fortsetter med PEL og skriver masteroppgave.

  Generell informasjon

  Studietilbudet Vestlandsklasser er under utvikling og det vil kunne komme endringer i hvilke fag som tilbys som fag på campus/Vestlandsklasser.

  Vær oppmerksom på at alle fagtilbud i 1., 3. og 4. studieår utlyses med forbehold om at der er mange nok søkere.

  I noen tilfeller kan det være begrensninger i antall plasser i et fag. Tildeling av plassene vil da bli basert på dine tidligere karakterer i grunnskolelærerutdanningen. 

  Se studieprogramplanen for mer om oppbygging av studiet og lærings- og kompetansemål.

  Undervisningsmåter

  Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, rollespill, bruk av case og andre metoder. Arbeidsformene er praktiske, varierte og utfordrende, og er både muntlige og skriftlige. Du får tett oppfølging gjennom hele studiet. 

  Retningslinjer for føring av fravær 

  Praksis

  Du har praksis i alle fem studieårene, til sammen 115 dager.

  Mer informasjon om praksis finner du her

  Utveksling

  I 5. semester er det mulig å reise på utveksling.  

  I 6. semester er det mulig å reise på utveksling i fag 1, 2 eller 3. Dette semesteret er det både praksis og en FoU-oppgave inkludert i semesterplanen. Fagmiljøene har kvalitetssikret gode utvekslingsavtaler der det er mulig å ta praksis og skrive en FoU-oppgave. 

  Mer informasjon om utveksling finner du her

  Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her