Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn i Bergen

Studieplan for kullet som ble tatt opp i Bergen høsten 2021.

Hopp til

  Oppbygging av utdanningen

  Oppbygging av utdanningen i Bergen for kull 2021

  Første og andre året av utdanningen

  I det første og andre året skal du ha tre obligatoriske fag. Det er Norsk 1-7Matematikk 1-7 og faget pedagogikk og elevkunnskap. I tillegg skal ha valgfritt fag, som du velger ved studiestart.

  Her i Bergen kan du velge mellom:

  Tredje året

  • I høstsemesteret tar du ditt andre valgfrie fag. Dette kan være et undervisningsfag eller et skolerelevant fag. Informasjon om hvilke valgmuligheter du har, vil komme når det er klart.
  • Du har mulighet til å dra på utveksling, enten i høst- eller vårsemesteret.

  Fjerde og femte året

  • Du fortsetter med masterfaget ditt og det siste året skal du skrive masteroppgave.
  • Du skal ha pedagogikk og elevkunnskap begge årene.
  • Du kan dra på utveksling i masterfaget.

  I Bergen kan du velge ett av følgende masterfag

  Husk at du kan velge å ta master i fagene som  du har 60 studiepoeng i fra de tre første årene av utdanningen.

  Generell informasjon

  Studietilbudet Vestlandsklasser er under utvikling og det vil kunne komme endringer i hvilke fag som tilbys som fag på campus/Vestlandsklasser.

  Vær oppmerksom på at alle fagtilbud i 1., 3. og 4. studieår utlyses med forbehold om at der er mange nok søkere.

  I noen tilfeller kan det være begrensninger i antall plasser i et fag. Tildeling av plassene vil da bli basert på dine tidligere karakterer i grunnskolelærerutdanningen. 

  Se studieprogramplanen for mer om oppbygging av studiet og lærings- og kompetansemål.

  Undervisningsmåter

  Undervisningen varierer mellom forelesninger, gruppearbeid, rollespill, bruk av case og andre metoder. Arbeidsformene er praktiske, varierte og utfordrende, og er både muntlige og skriftlige. Du får tett oppfølging gjennom hele studiet. 

  Retningslinjer for føring av fravær 

  Praksis i GLU 1-7

  Praksis er en viktig og obligatorisk del av studiet. I løpet av alle fem studieårene skal du gjennomføre 110 dager veiledet  praksis og fem dager observasjonspraksis. Les mer om praksis på denne siden.

  Mer informasjon om praksis finner du her

  Utveksling

  I 5. semester er det mulig å reise på utveksling.  

  I 6. semester er det mulig å reise på utveksling i fag 1, 2 eller 3. Dette semesteret er det både praksis og en FoU-oppgave inkludert i semesterplanen. Fagmiljøene har kvalitetssikret gode utvekslingsavtaler der det er mulig å ta praksis og skrive en FoU-oppgave. 

  Mer informasjon om utveksling finner du her