Musikk i grunnskulelærarutdanning 1.–7. trinn

Hvorfor velge musikk i lærerutdanninga? For dere som er lærerstudenter og skal velge fag 4 og/eller masterfag, er musikk et svært relevant fag.

Det er stort behov for lærere med musikkfaglig kompetanse. Slik kompetanse mangler i skolen. Musikk er både et praktisk og et estetisk fag, og den nye læreplanen for grunnskolen, fagfornyelsen, slår fast at skolen skal bli både mer praktisk og bygge mer på kreativitet og elevenes egenaktivitet. Regjeringen har nettopp kommet med en nasjonal strategi for å styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen og i lærerutdanningen. Estetiske læreprosesser skal være en sterk komponent i skolens hverdag, uansett fag.

Musikk er et av skolens mest populære fag, og et fag der forskjellige typer elever kan trives og samarbeide. Det er med andre ord både interessant og morsomt å være musikklærer. 

Faginnhold i musikk i GLU 1-7 og 5-10

Dersom du har valgt musikk som fag 1, kan du ta velge fordypning i musikk i 6. semester. Vi samordner undervisning på trinn 1-7 og 5-10.

Undervisninga på musikk inneheld fleire fag. Felles for alle faga er klasseromsfokuset. Studentane skal få moglegheit til å bygge opp ferdighet og kompetanse i å utøve musikk og leie musikkaktivitetar i skulen, med fokus på instrument som fungerer i klasserom, og læreplanar i grunnskulen.

Den praktiske biten av musikk vert lagt stor vekt på, også at studenten skal kunne bruke tid på å øve seg opp praktiske ferdigheiter. Vi underviser i gitar, piano, klasseromssong/stemmebruk, samspel, bandrotasjon, notelære og gehørtrening parallellt med komponering i klasserommet, lytting, musikkformidling og musikkhistorie.

Det metodiske og didaktiske vert vevd inn i praktisk arbeid, men vi har også meir teoretisk undervisning med mykje studentaktive læringsformer. Musikk 1 dannar grunnlaget for Musikk 2, der ein arbeider vidare med mange av dei same faga.

Emner


Ekskursjonar og studieturar

I haustsemesteret er det obligatorisk å reise til Ole Bull Akademiet på folkemusikkurs. 

Det vert også lagt inn nokre ekskursjonar på vårsemesteret. Det å vere tilstades på ein konsert eller ein forestilling og oppleve musikk utanfor HVL er viktig. Nokre gonger vert det studietur til utlandet i vårsemesteret. Ein slik tur vert full av konsertopplevingar og danningsopplevingar, og studentane er med og formar det faglege innhaldet.

Master i musikk på GLU

Som GLU-masterstudent vil du ta plass i et levende, kreativt og kompetent mastermiljø med studenter i alle aldre og med ulike erfaringsbakgrunner. Pedagogene som jobber med musikk i masterutdanning ved HVL har lang erfaring i å tilby og veilede masterstudenter.

De som underviser på master med musikk i fagkretsen er også tilknyttet noen av HVLs pågående forskningsprosjekt. Disse prosjektene er blant annet finansiert fra EU og Norges Forskningsråd. Vi tilbyr våre masterstudenter å delta som medforskere i disse prosjektene og gjøre sine masterarbeid omkring et tema relatert til ett av prosjektene. Musikkstudentene blir på denne måten del av et topp oppdatert forskningsmiljø og får løpende oppfølging.

Velkommen som musikkstudent ved HVL!

Du er hjarteleg velkomen til å ta kontakt om det er noko du lurar på! Kontaktktinformasjon finn du i emneplan.