Naturfag i grunnskulelærarutdanning 1.–7. trinn

Naturfaget er synlig og i bruk overalt omkring oss, for eksempel som naturtyper, værfenomen, i matproduksjon, industri, helsevesen, teknologi og forskning. Naturfagkunnskap er viktig for å forstå omgivelsen våre, og for å legge til rette for en bærekraftig utvikling i fremtiden.

Naturfag henter sine kunnskaper fra biologi, fysikk, kjemi, geofag, astronomi og teknologi. I lærerutdanningen inngår også naturfagdidaktikk som en viktig del av faget. Grunnskolelæreren i naturfag skal kunne planlegge og gjennomføre undervisningen som et helhetlig fag tilpasset alle elever.

Organisering av undervisningen

Naturfag 1 gir grunnleggende innføring i naturfagdidaktikk og de fleste naturfagdisiplinene. Emne 1 har hovedvekt på den levende delen av naturen (biologi). Emne 2 har hovedvekt på den ikke-levende del av naturen (fysikk og kjemi).

Naturfag 2 gir fordypning og videregående innføring i faget. Emne 1 har hovedvekt på utvalgte fagområder innen fysikk og kjemi og miljøspørsmål. Emne 2 har hovedvekt på utvalgte deler av biologien (humanbiologi, cellebiologi, evolusjon) og bærekraftig utvikling, og FoU-oppgave for studenter i masterutdanningen.

Arbeidsformer

Forståelse i naturfag er basert på å studere objekter og fenomener i naturen, og å se resultatene av dette i sammenheng med naturfagets teori. I naturfagundervisningen er derfor utforskende arbeid og praktiske arbeidsmåter som laboratoriearbeid og feltarbeid viktige. Andre arbeidsmåter som inngår er forelesning, gruppearbeid, diskusjoner, presentasjoner, bruk av digitale læremidler og omvendt undervisning.

Forkunnskaper

Ingen (utover generell studiekompetanse, men det er en fordel med fordypning i en eller flere av naturfagdisiplinene fra videregående skole).

Emner