Mat og helse i grunnskulelærarutdanning 1.–7. trinn

Dette er et praktisk-estetisk profesjonsfag som forbereder deg til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen. Du kan velge mat og helse som fag 1 eller som fag 4, og ikke minst som masterfag. Eksterne studenter kan også ta mat og helse som videreutdanning.

Emne inngår i grunnskolelærarutdanninga 1-7 og 5-10 og gir grunnlag for opptak i masterstudium i mat og helse i den femårige lærarutdanningen. 

Det er stort behov for lærere med kompetanse i mat og helse i skolen. Mat og helse er et praktisk-estetiske fag som skal bidra til å utvikle forståelsen for sammenhengen mellom kosthold og helse. Mat og helse skal også stimulere til kreativitet, samarbeid og gjennomføringsevne.  

Faget mat- og helse i grunnskolelærerutdannelsen (GLU) gir kompetanse innenfor de tre kjerneelementene helsefremmende matvaner, bærekraftige matvaner og forbruk, og mat og måltid som identitets- og kulturuttrykk.  

Mat og helse er dessuten et av elevene sitt mest populære fag, der de opplever mestring og kan bygge gode relasjoner til andre elever og til lærere. 

 

Arbeidsformer  

I alle emnene i mat og helse er det en høy andel praktiske kjøkkenøkter. Det er også lagt inn ute-kjøkkenøkter og ekskursjoner i nærområdet. Det er stort fokus på undervisningsformer som er relevante for arbeid i skolen.

 

Mat og helse for GLU-studenter 1.-3. studieår (Bergen)

Vi samordner undervisning i GLU 1-7 og 5-10.  

Mat og helse 1 kan du som er GLU student ta som fag 1 eller som fag 4. Fag 1 går i 1. og 4. semester. Fag 4 er samlingsbasert som Vestlandsklasse i 5. semester. 

Dersom du har valgt mat og helse som fag 1, kan du velge fordypning i mat og helse, og ta Mat og helse 2 i 6. semester.  

Når emna er organisert som vestlandsklasse, er undervisningsformen samlingsbasert og nettstøttet. Det er to samlingar per emne i Bergen for studentar som held til i Bergen.

Master i mat og helse

Dersom du har Mat og helse 1 og 2, kan du ta master hos oss.  

Som GLU-masterstudent i mat og helse vil du møte undervisere med høy faglig kompetanse innen både samfunnsfaglige og naturvitenskaplige områder. Fagmiljøet har en rekke pågående forskingsprosjekt som våre masterstudenter får tilbud om å delta i som medforsker. Studentene vil gjøre sitt masterarbeid på tema som er viktige for å utvikle undervisning og fremme folkehelse. Dette vil gi deg kompetanse som er relevant uansett hva som blir dine største undervisningsfag i skolen.

Om du som ekstern student ønsker å ta master i Mat og helse er det også bare å ta kontakt for å høre mer om mulighetene. 

Pass på å velge et masterfag som du brenner for! 

 

Mat og helse som ekstern student 

Emnene i Mat og helse 2 er også åpent for eksterne studenter som enkeltemner i vårsemesteret (søknadsfrist 1. desember). 

 

Velkommen som mat- og helsestudent ved HVL! 

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt om det er noe du lurer på! 

Kontaktinformasjon finner du i emneplanene.  

Eller du kan kontakte FLK-studierettleiar@hvl.no