Et barn og en student i klasserommet.

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Bergen

Master

Bergen er en av de vakreste byene i Norge og en av de beste studentbyene! Her finner du folk med samme interesser som deg, uansett om du liker å sove i hengekøye på fjellet, synge på en scene, arrangere fester, gå på konserter eller vinne quizen. Her er alt lagt til rette for at du skal få en fin studietid.

Bergen

Søk studieplass

Opptakskrav og søknad

Søknadskode i Samordna opptak

203551, 203559, 203547, 203564, 203599, 203548, 203557, 203550, 203590, 203084

Opptakskrav

Det er to måter å kvalifisere på.

Du må ha generell studiekompetanse, i tillegg til

enten:

 • minst 35 skolepoeng
 • snittskarakter 4 eller bedre i matte (224 timer)
 • snittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)

eller:

 • minst 40 skolepoeng
 • snittskarakter 3 eller bedre i matte (224 timer)
 • snittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)

Du dekker mattekravet hvis du har bestått S1, S2, R1 eller R2, uansett karakter.

Hvordan regnes karakterene i matte og norsk

Alle karakterene du har i faget telles med, både standpunkt og eksamen. 

I norsk teller både hovedmål, sidemål og muntlig. Har du fritak i sidemål regnes ikke dette med, men det må stå på vitnemålet ditt. 

I matte teller både 1P/1T og 2P. 

Realkompetanse

Siden utdanningen har krav om skolepoeng, er det ikke mulig å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. 

Poenggrense ved forrige opptak

 • Ordinær:
  Engelsk - alle kvalifiserte
  KRLE - alle kvalifiserte
  Kroppsøving - 45,2
  Kunst og håndverk - alle kvalifiserte
  Mat og helse - alle kvalifiserte
  Musikk - alle kvalifiserte
  Naturfag - alle kvalifiserte
  Samfunnsfag - 42,9

  Førstegangsvitnemål:
  Engelsk - alle kvalifiserte
  KRLE - alle kvalifiserte
  Kroppsøving - 43,1
  Kunst og håndverk - alle kvalifiserte
  Mat og helse - alle kvalifiserte
  Musikk - alle kvalifiserte
  Naturfag - alle kvalifiserte
  Samfunnsfag - 45,5

Om å søke opptak til HVL

Hvorfor studere grunnskolelærer 1.-7.trinn?

Ønsker du å gjøre en forskjell for barn og unge? Som lærer bidrar du til å skape et godt læringsmiljø samtidig som du skal se den enkelte elev og legge til rette for god begynneropplæring. Du skal være en kunnskapsrik, engasjerende og tydelig rollemodell for elevene.

 

– Å kjenne på følelsen av at elevene liker og respekterer deg, er både morsomt og givende, sier Axel, som studerer grunnskolelærer 1.–7. trinn.

Praksis i grunnskolelærerutdanningen

Praksis er en viktig og obligatorisk del av studiet. I løpet av alle fem studieårene skal du gjennomføre 110 dager veiledet praksis og fem dager observasjonspraksis. Her finner du mer informasjon om praksis i grunnskolelærerutdanningene. 

Sletting av studielån

Begynner du på lærerutdanning til høsten og fullfører på normert tid? Da kan du få ettergitt inntil halvparten av studielånet! Les mer om ordningen her.

Smilande studentar oppstilt på rekke. Foran inngangen til campus Stord.

Usikker på studievalget? Sjekk hvilke arrangement vi har for å hjelpe deg å velge utdanning.

Les mer

Slik er grunnskolelærerutdanning 1-7 i Bergen bygget opp

1. og 2. året

I det første og andre året skal du ha tre obligatoriske fag. Det er Norsk 1-7Matematikk 1-7 og faget pedagogikk og elevkunnskap. I tillegg skal du ha et valgfritt fag, som du velger når du søker opptak.

Her i Bergen kan du velge mellom:

3. året

I høstsemesteret tar du ditt andre valgfrie fag. Dette faget tilbys som en vestlandsklasse, som er et studietilbud med undervisning som er heldigital eller delvis nett- og samlingsbasert. Du følger vanlig praksisundervisning og profesjonsøkter i tilknytning til den campusen du går på. Informasjon om hvilke valgmuligheter du har, vil komme når det er klart.

Du har mulighet til å dra på utveksling, enten i høst- eller vårsemesteret.

4. og 5. året

Du fortsetter med masterfaget ditt og det siste året skal du skrive masteroppgave.

Du skal ha pedagogikk og elevkunnskap begge årene.

Du kan dra på utveksling i masterfaget.

I Bergen kan du velge ett av følgende masterfag:

Husk at du kan velge å ta master i fagene som du har 60 studiepoeng i fra de tre første årene av utdanningen.

Hva koster det å studere?

Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Utveksling

 

Andre utdanninger du kanskje vil like