Eivind ønsker å gjøre en forskjell som grunnskolelærer

– Studiet er svært innholdsrikt med mye variert undervisning. Jeg vil absolutt anbefale det til andre, sier Eivind Tveite som studerer grunnskolelærer 1-7. trinn.

  • Navn: Eivind Tveite
  • Alder: 23 år
  • Kommer i fra: Oslo
  • Utdanning: GLU 1-7
  • Campus: Bergen

Inspirasjonskilden

Eivind Tveite bestemte seg allerede i 9. klasse på ungdomsskolen at det var lærer han skulle bli. En oppmerksom og inkluderende kontaktlærer hadde en avgjørende betydning for valget.

– Jeg fikk en veldig god relasjon til han, noe som gjorde at jeg endret meg på skolen. Jeg ble mye mer motivert og fulgte mer med i timene. Nå ønsker jeg å få samme gode relasjon til elever som det han hadde med meg.

Gode valgmuligheter

Det at en kan velge å fordype seg i de fagene man er mest interessert i setter Eivind høyt. For han falt valget på kroppsøving og samfunnsfag, noen Eivind mener har gjort studiet til en morsom reise.

– Grunnskolelærerutdanning 1-7. trinn er det beste studiet jeg kunne ha valgt. Det er fleksibelt og innholdsrikt. I tillegg er studentmiljøet i Bergen veldig bra.

Rollemodellen

De siste to årene har Eivind engasjert seg som rollemodell i et nasjonalt prosjekt for å få flere til å velge lærerutdanning, og bidra til mer mangfold i utdanningen og yrket.

Hvorfor tenker du det er viktig med mer mangfold av lærere?

– Det er viktig at vi når ut til alle elever, og at elevene kan føle seg like som læreren. Vi må nå flest mulig elever med de lærerne vi har. Jo bredere mangfold, jo flere elever når vi ut til.

Meningsfull jobb

Eivind fremhever at han går til en meningsfull jobb som grunnskolelærer. Man har en mulighet til å gjøre en forskjell for mange barn.

Hvilken type lærer ønsker du selv å være når du skal ut i jobb?

– Jeg ønsker å være en inkluderende lærer som ser hver elev. En lærer som både er kul, men samtidig er en omsorgsfull person som elevene ønsker å snakke med, og en lærer som får elevene engasjert med på undervisningen.

Les mer om grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn