Overflytting til Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett

Retningslinjer for overflytting ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett

Du kan søke direkte opptak til andre, tredje eller fjerde studieår dersom du har begynt på en grunnutdanning ved et annet lærested. Hvilket studieår du kan søke til vil variere mellom utdanningsprogrammene.  

Direkte opptak er kun mulig dersom ekstern utdanning er sammenfallende med HVL sin utdanning, og dersom det er ledig kapasitet i kullet på studieprogrammet du søker.  

 

Du kan søke overflytting til disse utdanningsprogrammene: 

Grunnskolelærerutdanning 5-10 og 1-7Master. 

(Campus Bergen, Stord og Sogndal) 

Du kan søke overflytting til grunnskolelærerutdanningen til fjerde studieår. Kvalifiseringskravet er at studiemodellen ved ditt nåværende studiested samsvarer med HVL sin studiemodell og at de tre første studieårene er bestått. Du blir rangert på de tre første årene på lærerutdanningen. 

Det er krav om at studenter som søker overflytting til grunnskolelærerutdanningen skal få vitnemål fra HVL. 

 

BarnehagelærerutdanningBachelor. 

(Campus Bergen, Stord og Sogndal) 

Kvalifiseringskravet er at utdanninga er under same rammeplan og at studiemodellen samsvarer med HVL sin studiemodell.  

Du må ha fullført det første året før du kan søke om overflytting. 

Overflyttingsstudenter vil få tilbud om plass på fordypningsfag med ledig kapasitet etter at interne studenter har valgt.  

Faglærer i kroppsøving og idrettsfag, Bachelor.     

(Campus Bergen)                                                                                   

Bachelorprogrammet er en faglærerutdanning, og du må derfor ha minimum tre ukerveiledet og vurdert grunnskolepraksis i tillegg til årsstudium i idrett for å søke overflytting til 2. året. 

 

Tegnspråk og tolking, Bachelor 

(Campus Bergen) 

Dersom du kan teiknspråk frå før, kan du søkje deg direkte inn i 2. klasse på tolkestudiet. Etter endt utdanning vil du få offentleg godkjenning som tolk, men ikkje bachelorgrad, med mindre du har eksamen frå 1. klasse frå NTNU eller OsloMet (60 sp). 

Dersom du ikkje har 60 studiepoeng i teiknspråk, må du ta ein opptaksprøve. Opptaksprøven er ein samtale på tegnspråk med to av faglærarane på studiet. Den første delen er presentasjon og samtale om dagligdagse tema som jobb, skule, fritid og liknande. Den andre delen er ein fagleg diskusjon om teiknspråk i teori og praksis. 

I opptaksprøven blir du vurdert på din kommunikative kompetanse og kva innsikt du har i teiknspråkteori. Her blir det forventa at du kjenner til omgrep som til dømes proform, simultanitet og konstruert handling. 

 Tema til del to i opptaksprøven vil bli henta frå avsnitta om læringsutbytte som står i emneplanen til 'Norsk tegnspråk i teori og praksis'. På nettsida om dette emnet finn du også lenke til aktuell litteratur om tegnspråkteori. 

 

Friluftsliv, Bachelor 

(Campus Sogndal) 

Dersom du har tatt årsstudium i idrett, personlig trener eller annen relevant utdanning kan du søke direkte til 2. år. Med faglig grunnlag som tilsvarer de to første årene kan du søke direkte til 3. år.  

Hvis du får tilbud om overflytting, må du også søke om godskriving av utdanningen din. Les mer om godskriving her. Dette gjelder ikke for deg som er student på idrettsutdanning i Sogndal fra før. 

 

Idrett og kroppsøving, Bachelor 

(Campus Sogndal) 

Dersom du har tatt årsstudium i idrett, personlig trener eller annen relevant utdanning kan du søke direkte til 2. år. Med faglig grunnlag som tilsvarer de to første årene kan du søke direkte til 3. år.  

Hvis du får tilbud om overflytting, må du også søke om godskriving av utdanningen din. Les mer om godskriving her. Dette gjelder ikke for deg som er student på idrettsutdanning i Sogndal fra før.

 

Idrett, fysisk aktivitet og helse, Bachelor 

(Campus Sogndal) 

Dersom du har tatt årsstudium i idrett, personlig trener eller annen relevant utdanning kan du søke direkte til 2. år. Med faglig grunnlag som tilsvarer de to første årene kan du søke direkte til 3. år.  Søknad om innpass behandles individuelt. 

Hvis du får tilbud om overflytting, må du også søke om godskriving av utdanningen din. Les mer om godskriving her. Dette gjelder ikke for deg som er student på idrettsutdanning i Sogndal fra før.

 

Dersom du er usikker på om du fyller kravene over, kan du søke opptak gjennom Samordna opptak og etter opptaket søke om godskriving av emne 

Har du spørsmål om overflytting ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, kan du ta kontakt med FLKI-studierettleiar@hvl.no 

 

Oversikt over studieprogram i opptaket 2020

Overflytting til 2. studieår

Bergen

 • Barnehagelærer
 • Tegnspråk og tolking
 • Faglærer i kroppsøving og idrettsfag

Stord

 • Barnehagelærer

Sogndal

 • Friluftsliv
 • Idrett og kroppsøving
 • Idrett, fysisk aktivitet og helse
 • Barnehagelærer

Overflytting til 3. studieår

Bergen

 • Barnehagelærer

Stord

 • Barnehagelærer

Sogndal

 • Friluftsliv
 • Idrett og kroppsøving
 • Idrett, fysisk aktivitet og helse
 • Barnehagelærer

Overflytting til 4. studieår

Bergen

 • Grunnskolelærer 1.-7. trinn
 • Grunnskolelærer 5.-10. trinn

Du kan velge mellom følgende fag for begge studiene:

  • KRLE
  • Kunst og håndverk
  • Musikk
  • Mat og helse
  • Naturfag
  • Samfunnsfag

Stord

 • Grunnskolelærer 1.-7. trinn
  • Kunst og håndverk 
  • Norsk
  • Spesialpedagogikk
 • Grunnskolelærer 5.-10. trinn
  • Kunst og håndverk
  • Matematikk
  • Norsk
  • Samfunnsfag
  • Spesialpedagogikk

Sogndal

 • Grunnskolelærer 1.-7. trinn
 • Grunnskolelærer 5.-10. trinn

Du kan velge mellom følgende fag for begge studiene:

  • Kroppsøving
  • Matematikk
  • Norsk
  • Spesialpedagogikk