En voksen dame og lærer peker på en datamaskin og viser noe til en yngre gutt.

Grunnskolelærer 1.–7. trinn | samlingsbasert og nettstøttet

Master

Vil du bli lærer, men ønsker et studium som gjør det mulig å bo hvor som helst i hele Norge? Velg samlingsbasert lærerutdanning for 1. - 7. trinn.

Stord (første året), Sogndal (andre året)

Søk studieplass

Opptakskrav og søknad

Søknadskode i Samordna opptak

203665

Opptakskrav

Det er to måter å kvalifisere på.

Du må ha generell studiekompetanse, i tillegg til

enten:

  • minst 35 skolepoeng
  • snittskarakter 4 eller bedre i matte (224 timer)
  • snittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)

eller:

  • minst 40 skolepoeng
  • snittskarakter 3 eller bedre i matte (224 timer)
  • snittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer)

Du dekker mattekravet hvis du har bestått S1, S2, R1 eller R2, uansett karakter.

Hvordan regnes karakterene i matte og norsk

Alle karakterene du har i faget telles med, både standpunkt og eksamen. 

I norsk teller både hovedmål, sidemål og muntlig. Har du fritak i sidemål regnes ikke dette med, men det må stå på vitnemålet ditt. 

I matte teller både 1P/1T og 2P. 

Realkompetanse

Siden utdanningen har krav om skolepoeng, er det ikke mulig å søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. 

Poenggrense ved forrige opptak

Om å søke opptak til HVL

Hvorfor velge lærerutdanning 1. -7. trinn som nettstøttet og samlingsbasert studium?

Grunnskolelærerutdanning 1. -7. trinn passer for deg som ønsker å gjøre en forskjell for barn. Som lærer bidrar du til å skape et godt læringsmiljø, samtidig som du skal se den enkelte elev og legge til rette for god begynneropplæring. Du skal være en kunnskapsrik, engasjerende og tydelig rollemodell for elevene. 

Noe av det beste med å jobbe som lærer, er at det gir deg rom til å bruke hele deg. Du vil garantert møte mange utfordringer, og som lærer har du frihet til å velge hvordan du møter disse og legger opp din egen undervisning.

Ved å bli lærer velger du også et sikkert yrke og et yrke for fremtiden. Du kan jobbe i hele landet. Både de store byene og de mindre stedene trenger flere lærere. Dette er en masterutdanning, hvor du blir lektor og vil få en god startlønn.

Målgruppe

Utdanningen er i særlig grad tilrettelagt for deg som alt har erfaring fra arbeid i skolen, men som mangler den formelle kompetansen.

Studiet er fleksibelt, og er i stor grad nett- og samlingsbasert. 

Det er ei veldig fleksibel utdanning som kan fungere for folk i ulike livssituasjonar. Opplegget er bra, og du får god hjelp og oppfølging når du har behov for det.

Katrine, student

Slik er studiet bygget opp

Undervisningen i faga er rettet mot praksis. Du deltar i forelesninger, gruppearbeid, bruk av case og studentaktive arbeidsformer. De obligatoriske læringsaktivitetene er praktiske, varierte og utfordrende, og er både muntlige og skriftlige.

Første og andre året

I løpet av de to første årene skal du ha tre obligatoriske fag. Det er norsk, matematikk og faget pedagogikk og elevkunnskap.

I tillegg skal du ta ditt første valgfrie fag ved studiestart. Du kan velge mellom engelsk og kunst og håndverk, men merk at fagtilbudet forutsetter nok søkere.  

  • Første studieår går på campus Stord. 
  • Andre studieår går på campus Sogndal. 

Du får samme praksisskole i første og andre studieår. 

Du har digital undervisning onsdag, torsdag og fredag hver uke. I hvert semester er det lagt opp til tre fysiske samlinger, også onsdag til fredag. 

Tredje året av utdanningen

I høstsemesteret tar du ditt andre valgfrie fag. Dette faget har nettundervisning og samlinger med studenter som følger ordinær grunnskolelærerutdanning. Nettundervisning og samlinger blir på ulike ukedager avhengig av fagvalget ditt. I dette semesteret står du fritt til å velge mellom Stord og Sogndal. 

Fagtilbudet forutsetter at det er nok søkere til det enkelte fag. 

I vårsemesteret skal du fordype deg i norsk eller matematikk. Norsk har samlinger på Stord, og matematikk har samlinger i Sogndal. Det faget du velger fordypning i, vil bli masterfaget ditt. 

Du har mulighet til å dra på utveksling, enten i høst- eller vårsemesteret.

Fjerde og femte året av utdanningen

Du fortsetter med masterfaget ditt i enten norsk eller matematikk, og det siste året skal du skrive masteroppgave.

Norsk har samlinger på Stord, og matematikk har samlinger i Sogndal. 

Du skal ha pedagogikk og elevkunnskap begge årene.

Du kan dra på utveksling i masterfaget du tar: 

 

Tidspunkt for samlinger og praksisperioder

Høst 2024

12.august:  Møttregistrering (digital)

14.august: Digital oppstartsdag

21.-23.august: Første samling

16.-18.oktober: Andre samling

28.oktober – 3.november: Høstpraksis

6.-8. november: Tredje samling

Vår 2025

22.-24.januar: Fjerde samling

12.-14. februar: Femte samling

3.-28.mars: Vårpraksis

23.-25.april: Sjette samling

To elevar i klasserommet

Praksis i samlingsbasert grunnskolelærerutdanning 1-7

Grunnskolelærerutdanning 1-7 er en femårig utdanning som forbereder deg til å undervise i skolen og bli en rollemodell for elevene. Praksis blir lagt til alle semestrene i første til fjerde studieår. Praksis er obligatorisk og en viktig del av utdanningen. I praksisperioden har du fulle arbeidsdager.

Vi er fleksible i forhold til praksis, men anbefaler at du deltar i praksisgrupper ved våre praksisskoler de to første studieårene. 

Les meir om forberedelse og gjennomføring av praksis på denne nettsiden.

Antall praksisdager

1. studieår: 5 dager haust, 20 dager vår
2. studieår: 20 dager haust, 20 dagar vår
3. studieår: 20 dagar haust
4. studieår: 15 dager haust, 15 dagar vår
5. studieår: Ingen praksis

Student i praksis på skole. Sitter sammen med elev i klasserommet.

Hva forventes av deg som student?

Det forventes at du er engasjert og at du ønsker å jobbe med barn. I tillegg forventes det at du er motivert for å tilegne deg ny faglig kunnskap og at du har gode samarbeidsevner.

Hva koster det å studere?

Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Sletting av studielån

Begynner du på lærerutdanning til høsten og fullfører på normert tid? Da kan du få ettergitt inntil halvparten av studielånet! Les mer om ordningen her.

Vanlige spørsmål og svar om samlingsbasert grunnskolelærerutdanning 1-7

Hvilke fag kan jeg velge innenfor Vestlandsklassetilbudet?

Alle fag som tilbys innenfor Vestlandsklassetilbudet på lærerutdanningen kan velges.

I noen tilfeller er det begrenset antall studieplasser på et fag. Plassene blir da fordelt ut fra tidligere karaktersnitt i grunnskolelærerutdanningen.

Når skal jeg velge masterfaget mitt?

Du velger masterfaget ditt høsten i tredje klasse, men husk å undersøke hva som kreves for at et fag kan være ditt masterfag (se neste spørsmål).

Hvilke masterfag kan jeg velge mellom?

På samlingsbasert GLU 1-7 kan du ta norsk eller matematikk som masterfag.

Dersom du ønsker andre masterfag, må du søke deg over til den campusbaserte utdanningen. Dette kan du gjøre etter andre studieår.

Ved innvilget søknad går du over til campusbasert undervisning og praksis følger også dette tilbudet.

Kan jeg bruke fag som jeg har tatt før?

For å kunne bruke et fag du har tatt fra før, må faget tilsvare de fagene som tilbys i grunnskolelærerutdanningene og må omfatte fagdidaktikk (undervisningslære) og praksis fra grunnskolen. Du kan søke om godskriving av tidligere utdanning etter at du har takket ja til studieplass. Les mer om godskriving og innpass på denne siden.

Kan jeg bytte fra samlingsbasert til campusbasert GLU 1-7

Du kan søke om å flytte fra samlingsbasert til campusbasert GLU 1-7 etter andre og tredje studieår. Du vil da følge undervisning på campus, og du følger det ordinære praksisløpet til campusbasert GLU 1-7.

Kan jeg bytte til et annet studiested?

Høgskulen på Vestlandet tilbyr et bredt fagtilbud i grunnskolelærerutdanningene. Som student hos oss kan du søke om overflytting mellom våre campuser etter 2. og 3. studieår. Du kan også søke om overflytting til andre universitet/høgskoler etter 3. studieår. Les mer om hvordan du kan søke overflytting på denne siden.

Ved overflytting går du over på et campusbasert tilbud. Da bortfaller nettbasert undervisning og praksis nær hjemstedet, og du følger det nye studiets planer.

Kan jeg bytte fra GLU 1-7 til GLU 5-10

Du kan søke om å bytte, men da må hvert emne vurderes for godskriving. Du må også søke nytt opptak til den nye utdanningen. Praksis må tas innenfor det trinnet man søker å bytte til. Dette kan føre til at studieløpet blir forlenget eller at man må studere deltid noen semester.

Ved bytte bortfaller ordningene knyttet til det samlingsbaserte tilbudet.

Hvilke fag er lurt å velge?

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette. Vi anbefaler at du velger ut fra både egne interesser, samfunnsbehov og mulighet for variasjon i din fremtidige arbeidshverdag.

Hva bør jeg vite før jeg velger det første valgfrie faget mitt?

Det første valgfaget velger du ved studiestart. Faget kan ikke bli masterfaget ditt.

Hva betyr undervisningsfag og skolerelevant fag?

Et undervisningsfag er et fag som det blir gitt undervisning i på grunnskolenivå. Faget må inneholde fagdidaktikk og grunnskolepraksis.

Et skolerelevant fag er et fag som ikke er et undervisningsfag, men som er relevant for å undervise i grunnskolen. Eksempel på fag kan være spesialpedagogikk, drama, IKT og lignende fag. Faget må inneholde fagdidaktikk og grunnskolepraksis.

Se alle HVL sine studietilbud innen lærer- og barnehagelærerutdanninger

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 5. og 6. semester.

Hvor kan du reise?