Barn som spring ute

Grunnskolelærer 1.–7. trinn | samlingsbasert og nettstøttet

Master

Vil du bli lærer, men ønsker et studium som gjør det mulig å bo hvor som helst i hele Norge? Velg samlingsbasert lærerutdanning for 1. til 7. trinn.  

Sogndal, Stord

Søk studieplass

Om søking og opptak

Søknadskode i Samordna opptak

203665

Opptakskrav

Generell studiekompetanse, minimum 40 skolepoeng og et karaktergjennomsnitt på minst 3.0 eller bedre i matematikk (224 timer) og norsk (393 timer, hovedmål, sidemål og muntlig). 

Eller:
Generell studiekompetanse, minimum 35 skolepoeng og et karaktergjennomsnitt på minst 3.0 i norsk (393 timer, hovedmål, sidemål og muntlig) og minst 4.0 i matematikk (224 timer).

Poenggrense ved forrige opptak

Om å søke opptak til HVL

Hvorfor velge lærerutdanning 1-7 som nettstøttet og samlingsbasert studium?

Grunnskolelærerutdanning 1-7 passer for deg som ønsker å gjøre en forskjell for barn gjennom å skape et godt læringsmiljø. Lærere på barnetrinnet har ansvar for å gi elevene en god begynneropplæring som gir grunnlag for videre utdanning. Du skal være en kunnskapsrik, engasjerende og tydelig rollemodell for elevene.

Som lærer får du en meningsfylt, variert og sosial arbeidsdag der du kan bruke mange sider ved deg selv.

Et yrke for fremtiden

Ved å bli lærer velger du også et sikkert yrke og et yrke for fremtiden. Du kan jobbe i hele landet. Både de store byene og de mindre stedene trenger flere lærere. Dette er en masterutdanning, hvor du blir lektor og vil få en god startlønn.

Rom til å bruke hele deg

Noe av det beste med å jobbe som lærer er at det gir deg rom til å bruke hele deg. Du vil garantert møte mange utfordringer, og som lærer har du frihet til å velge hvordan du møter disse og legger opp din egen undervisning.

Hva lærer du?

Første og andre året

I det første og andre året skal du ha tre obligatoriske fag. Det er norsk, matematikk og faget pedagogikk og elevkunnskap.

I tillegg skal du ha ditt første valgfrie fag. Dette gjør du ved studiestart. Du kan velge engelsk eller kunst og håndverk.

Tredje året av utdanningen

I høstsemesteret tar du ditt andre valgfrie fag. Her kan du velg blant fagene som finnes innenfor Vestlandsklassetilbudet.

I vårsemesteret skal du fordype deg i norsk eller matematikk.

Du har mulighet til å dra på utveksling, enten i høst- eller vårsemesteret.

Fjerde og femte året av utdanningen

Du fortsetter med masterfaget ditt og siste året skal du skrive masteroppgave.

Du skal ha pedagogikk og elevkunnskap begge årene.

Du kan dra på utveksling i masterfaget du tar.

Samlinger og undervisningsmåter

Det blir tre samlinger i hvert semester. Hver samling vil gå over tre dager. Samlingsdager er onsdag til fredag. I femte semester følger du Vestlandsklassefaget sine samlinger. Det blir nettundervisning to eller tre ukedager avhengig av fag og semester. Undervisningsdager er onsdag til fredag. 

1. studieår: Stord
2 . studieår: Sogndal
3. studieår høst: Dette semesteret skal du ta fag som vestlandsklasse og du velger om du vil følge samlingene på Stord eller i Sogndal.
3. studieår vår, 4. og 5. studieår:
Studenter som skal ha norsk som masterfag: Stord
Studenter som skal ha matematikk som masterfag: Sogndal

Undervisningen i faga er rettet mot praksis. Du deltar i forelesninger, gruppearbeid, bruk av case og andre metoder. Arbeidsformene er praktiske, varierte og utfordrende, og er både muntlige og skriftlige.

Tidspunkt for samlinger og praksisperioder

Høsten 2023

14.august Denne dagen må du registrere deg som møtt student. Informasjon om dette kommer fra opptakskontoret ved HVL

16.august Studiestart med digital informasjons- og planleggingsøkt (Zoom)

  • Første samling: 23.-25.august
  • Andre samling: 20.-22.september
  • Tredje samling: 8.-10.november

Praksis høst: uke 42-44,  16.oktober. – 3.november 2023, 15 dager sammenhengende praksis. Dato for digitalt praksisforberedende møte kommer.

Våren 2024

  • Fjerde samling 24.-26.januar
  • Femte samling: 14.-16.februar
  • Sjette samling: 24.-26.april

Praksis vår: uke 10-12, 4.– 22.mars, 15 dager sammenhengende praksis. Dato for digitalt praksisforberedende møte kommer.

To elevar i klasserommet

Praksis i samlingsbasert grunnskolelærerutdanning 1-7

Grunnskolelærerutdanning 1-7 er en femårig utdanning som forbereder deg til å undervise i skolen og bli en rollemodell for elevene. Praksis i denne samlingsbaserte utdanningen blir lagt til alle semestre i første til tredje studieår, vårsemesteret fjerde studieår og høstsemesteret femte studieår. Praksis er obligatorisk og en viktig del av utdanningen. I praksisperioden har du fulle arbeidsdager.

Vi ønsker at studenter i størst mulig grad skal ha praksis i grupper ved våre praksisskoler i Vestland og Rogaland fylke, men vi vil også prøve å legge til rette for praksis i nærheten av studentenes hjemsted.

Les meir om forberedelse og gjennomføring av praksis på denne nettsiden.

Antall praksisdager

1. studieår: 30 dager
2. studieår: 30 dager
3. studieår: 25 dager
4. studieår: 15 dager
5. studieår: 15 dager

Student i praksis på skole. Sitter sammen med elev i klasserommet.

Hva forventes av deg som student?

Det forventes at du er engasjert og at du ønsker å jobbe med barn. I tillegg forventes det at du er motivert for å tilegne deg ny faglig kunnskap og at du har gode samarbeidsevner.

Hva koster det å studere?

Som student må du betale 750 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

Sletting av studielån

Begynner du på lærerutdanning til høsten og fullfører på normert tid? Da kan du få ettergitt inntil halvparten av studielånet! Les mer om ordningen her.

Vanlige spørsmål og svar om samlingsbasert grunnskolelærerutdanning 1-7

Hvilke fag kan jeg velge innenfor Vestlandsklassetilbudet?

Alle fag som tilbys innenfor Vestlandsklassetilbudet på lærerutdanningen kan velges.

I noen tilfeller er det begrenset antall studieplasser på et fag. Plassene blir da fordelt ut fra tidligere karaktersnitt i grunnskolelærerutdanningen.

Når skal jeg velge masterfaget mitt?

Du velger masterfaget ditt høsten i tredje klasse, men husk å undersøke hva som kreves for at et fag kan være ditt masterfag (se neste spørsmål).

Hvilke masterfag kan jeg velge mellom?

På samlingsbasert GLU 1-7 kan du ta norsk eller matematikk som masterfag.

Dersom du ønsker andre masterfag, må du søke deg over til den campusbaserte utdanningen. Dette kan du gjøre etter andre studieår.

Ved innvilget søknad går du over til campusbasert undervisning og praksis følger også dette tilbudet.

Hvilke fag har jeg i hvilke semester?

GLU 1-7 Fag, høst Praksis, høst Fag, vår Praksis, vår
1. studieår Pedagogikk og elevkunnskap + Engelsk eller kunst og håndverk 15 dager Norsk og matematikk 15 dager
2. studieår Norsk og matematikk 15 dager Pedagogikk og elevkunnskap + engelsk eller kunst og håndverk 15 dager
3. studieår Vestlandsklassetilbud eller utveksling 15 dager Fordypning i masterfaget (norsk eller matematikk) + FOU-oppgave. Mulighet for utveksling i masterfaget 10 dager
4. studieår Masterfag norsk eller matematikk 0 dager Pedagogikk og elevkunnskap + masterfag i norsk eller matematikk 15 dager
5. studieår Pedagogikk og elevkunnskap + masteroppgave 15 dager Masteroppgave 0 dager

Kan jeg bruke fag som jeg har tatt før?

For å kunne bruke et fag du har tatt fra før, må faget tilsvare de fagene som tilbys i grunnskolelærerutdanningene og må omfatte fagdidaktikk (undervisningslære) og praksis fra grunnskolen. Du kan søke om godskriving av tidligere utdanning etter at du har takket ja til studieplass. Les mer om godskriving og innpass på denne siden.

Kan jeg bytte fra samlingsbasert til campusbasert GLU 1-7

Du kan søke om å flytte fra samlingsbasert til campusbasert GLU 1-7 etter andre og tredje studieår. Du vil da følge undervisning på campus, og du følger det ordinære praksisløpet til campusbasert GLU 1-7.

Kan jeg bytte til et annet studiested?

Høgskulen på Vestlandet tilbyr et bredt fagtilbud i grunnskolelærerutdanningene. Som student hos oss kan du søke om overflytting mellom våre campuser etter 2. og 3. studieår. Du kan også søke om overflytting til andre universitet/høgskoler etter 3. studieår. Les mer om hvordan du kan søke overflytting på denne siden.

Ved overflytting går du over på et campusbasert tilbud. Da bortfaller nettbasert undervisning og praksis nær hjemstedet, og du følger det nye studiets planer.

Kan jeg bytte fra GLU 1-7 til GLU 5-10

Du kan søke om å bytte, men da må hvert emne vurderes for godskriving. Du må også søke nytt opptak til den nye utdanningen. Praksis må tas innenfor det trinnet man søker å bytte til. Dette kan føre til at studieløpet blir forlenget eller at man må studere deltid noen semester.

Ved bytte bortfaller ordningene knyttet til det samlingsbaserte tilbudet.

Hvilke fag er lurt å velge?

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette. Vi anbefaler at du velger ut fra både egne interesser, samfunnsbehov og mulighet for variasjon i din fremtidige arbeidshverdag.

Hva bør jeg vite før jeg velger det første valgfrie faget mitt?

Det første valgfaget velger du ved studiestart. Faget kan ikke bli masterfaget ditt.

Hva betyr undervisningsfag og skolerelevant fag?

Et undervisningsfag er et fag som det blir gitt undervisning i på grunnskolenivå. Faget må inneholde fagdidaktikk og grunnskolepraksis.

Et skolerelevant fag er et fag som ikke er et undervisningsfag, men som er relevant for å undervise i grunnskolen. Eksempel på fag kan være spesialpedagogikk, drama, IKT og lignende fag. Faget må inneholde fagdidaktikk og grunnskolepraksis.

Se alle HVL sine studietilbud innen lærer- og barnehagelærerutdanninger

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verden mens du studerer! Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 5. og 6. semester.

Hvor kan du reise?