University of Iceland

Háskóli Íslands, eller Universitetet på Island, er et islandsk statlig universitet. Det ble grunnlagt i 1911. Universitetet tilbyr i dag over 400 studieprogrammer innen en rekke fagområder og har ca. 13 000 studenter.

Gjeld for

Campus Bergen: Grunnskolelærer, barnehagelærer, Idrett, Master i musikkpedagogikk, Master i klinisk sykepleie, Master i jordmorfag

Campus Sogndal: Grunnskolelærer, barnehagelærer, Idrettsfag.

Språk

Islandsk er hovedsaklig undervisningsspråket, men det finnes også en del kurs som går på engelsk. Det går innføringskurs i islandsk i august hvert skoleår.

Studieavgift

Nordplus-studenter betaler ingen skolepenger ved denne institusjonen. Som regel vil du kunne få et Nordplus-stipend på toppen av støtten fra Lånekassen.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL.

Kva kan du studere?

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Tidligere het lærerutdannelsen Island på Kennarháskóla Íslands, nå er det en del av University of Island. Dere kan dra på utvekling til School of Education (Menntavísindasvið).

Studenter som tar matematikk, spesialpedagogikk eller norsk kan reise på utveksling til Island. Utvekslingen kan vare fra 5 uker til et semester.

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Tidligere het lærerutdannelsen Island på Kennarháskóla Íslands, nå er det en del av University of Island. Dere kan dra på utvekling til School of Education (Menntavísindasvið).

Studenter som tar matematikk. spesialpedagogikk eller norsk kan reise på utveksling til Island. Utvekslingen kan vare fra 5 uker til et semester.

Bachelor i kroppsøving og idrettsfag

Dere kan reise på utveksling til Island i løpet av bachelorgraden. For studenter i Bergen er det utreise i 5. semester. I Sogndal er det utreise i 6. semester, både for idrettsfag og friluftsliv.

Master i musikkpedagogikk

Studenter som tar mastergrad i musikkepedagogikk kan ha et utvekslingsopphold på Island.

Master i jordmorfag

Dere kan reise på utveksling til School of Health Sciences (Heilbrigðisvísindasvið), Faculty of Nursing. Utveksling må avklares med faglig kontaktperson og kan være fra 4 uker til 3 måneder.

Master i klinisk sykepleie

Avtalen med Reykjavik University (RU) er tilrettelagt for studenter på spesialiseringer innen intensivsykepleie, anestesisykepleie og helsesøster. Vanligvis vil det være snakk om praksisopphold ved sykehuset i Reykjavik av ca 1 måneds varighet.

Barnehagelærerutdanning

Gjelder alle barnehagelærerutdanningene: Dere kan reise på utveksling til Island i 5. semester og ta fag som kan inngå i spesialiseringen deres.