Hopp til innhald

University of Rouen-Haute Normandie

Universitetet har ca. 25 000 studenter, inkludert omlag 2400 internasjonale studenter fra 113 land.

Gjeld for

Studiestad Bergen

Erasmus+

Dette er en Erasmus+ avtale. Som Erasmusstudent deltar du i verdens største utvekslingsprogram og kan studere på gode europeiske universiteter uten å betale skolepenger. Gjennom Erasmus+ får du ekstra stipend som gir deg mer penger til å nyte oppholdet. <a href="//www.hvl.no/student/utveksling/reis-med-erasmus/">Les mer om hvordan du kan reise på Erasmus+ utveksling.</a>

Språk

Enkelte moduler går på engelsk, men de fleste ordinære studieprogrammene undervises på fransk. Språkkravet for utvekslingsstudenter er B2 på CEFR-skalaen (Common European Framework of Reference for Languages). Alle Erasmus-studenter som skal studere på engelsk eller fransk vil få tilsendt en obligatorisk online språktest, og de som har behov for det vil bli tilbudt et gratis online språkkurs.

Selv om dere skal studere engelsk kan det være en fordel beherske litt muntlig fransk. Skal du studere på fransk kan du ta et språkkurs i Frankrike i 4 uker før studiestart iog få støtte til dette fra Lånekassen.

Studieavgift

Du betaler ikke skolepenger ved denne institusjonen, og får Erasmus+ stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Fra Lånekassen vil du få samme støtte som når du studerer i Norge, i tillegg til reisestøtte. Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend frå Lånekassen i utvekslingsperioden.

Faglig godkjenning

For å kunne reise på utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved den avdelingen du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

.

Kva kan du studere?

Grunnskolelærarutdanning 1.-7. trinn

Studenter som vil ta engelsk valgfag i 4. studieår kan dra på utveksling til Université de Rouen i 7. semester. Siden semesteret går frem til januar/februar må dere først avklare med studieprogrammet deres hvorvidt dere kan få godkjent sen oppstart på 8. semester før utveksling kan innvilges.

Hvis du går på det nye masterprogrammet skjer utvekslingen vanligvis i vårsemesteret i 3. studieår

glu5-10

Studenter som vil ta engelsk valgfag i 4. studieår kan dra på utveksling til Université de Rouen i 7. semester. Siden semesteret går frem til januar/februar må dere først avklare med studieprogrammet deres hvorvidt dere kan få godkjent sen oppstart på 8. semester før utveksling kan innvilges.

Hvis du går på det nye masterprogrammet skjer utvekslingen vanligvis i vårsemesteret i 3. studieår