Hopp til innhald

Heidelberg University of Education

Det er rundt 4700 studenter på PH Heidelberg, og så mange som 20 % av disse er internasjonale studenter. Skolen har et sterkt fokus på praksis i utdanningene sine og samarbeider tett med bedrifter og praksisplasser i regionen.

Byen Heidelberg har ca. 145 000 innbyggere og ligger i den nordvestre delen av delstaden Baden Württemberg. Heidelberg ligger ved elven Neckar, ca 2 mil fra der denne elven møter Rhinen. Byen er en ledende universitetsby i Tyskland og er et sentrum for akdamisk foreleggervirksomhet.

Gjeld for

Grunnskolelærerutdanninger.

Erasmus+

Dette er en Erasmus+ avtale. Som Erasmusstudent deltar du i verdens største utvekslingsprogram og kan studere på gode europeiske universiteter uten å betale skolepenger. Gjennom Erasmus+ får du ekstra stipend som gir deg mer penger til å nyte oppholdet. <a href="//www.hvl.no/student/utveksling/reis-med-erasmus/">Les mer om hvordan du kan reise på Erasmus+ utveksling.</a>

Språk

Alle kurs går på tysk, bortsett fra studier i fransk og engelsk. Du må derfor beherske tysk skriftlig og muntlig for å kunne studere på PH Heidelberg. Språkkravet for utvekslingsstudenter er B2 på CEFR-skalaen (Common European Framework of Reference for Languages). Alle Erasmus-studenter som skal studere på tysk, fransk eller engelsk vil få tilsendt en obligatorisk online språktest, og de som har behov for det vil bli tilbudt et gratis online språkkurs. Som utvekslingsstudent ved PH Heidelberg kan du også ta tysk som fremmedspråk i løpet av semesteret.

Tar du språkkurs i Tyskland i 4 uker før studiestart kan du få støtte til dette fra Lånekassen, dersom du kan dokumentere at deler av studiet skal foregå på tysk.

Studieavgift

Du betaler ikke skolepenger ved denne institusjonen, og får Erasmus+ stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Fra Lånekassen vil du få samme støtte som når du studerer i Norge, i tillegg til reisestøtte. Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend frå Lånekassen i utvekslingsperioden.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Grunnskolelærarutdanning 1.-7. trinn

Studenter som tar valgfag tilpasset opplæring og spesialpedagogikk kan reise på utveksling til Heidelberg i 6. semester. All undervisning foregår på tysk, så det er en forutsetning at man har tilstrekkelige tyskkunnskaper til å studere på tysk. Det faglige opplegget og tidspunktet må også klareres med internasjonal kontaktperson på studieprogrammet før utveksling er mulig. Høstsemesteret går fra midten av oktober til midten av februar.

glu5-10

Studenter som tar valgfag tilpasset opplæring og spesialpedagogikk kan reise på utveksling til Heidelberg i 6. semester. All undervisning foregår på tysk, så det er en forutsetning at man har tilstrekkelige tyskkunnskaper til å studere på tysk. Det faglige opplegget og tidspunktet må også klareres med internasjonal kontaktperson på studieprogrammet før utveksling er mulig. Høstsemesteret går fra midten av oktober til midten av februar.

Master i samfunnsfagdidaktikk

Du kan dra på utveksling til Heidelberg i løpet av masteren din. Ta kontakt med faglig kontaktperson for å finne det semesteret som passer for din utveksling.