University College Ghent

Med 13 fakulteter og 16 000 elever er Hogeschool Gent i dag den største høyskolen i Flandern.

Gjeld for

Studiested Bergen og Stord.

Språk

Alle ordinære kurs ved Hogeschool Gent undervises på flamsk. Det tilbys også en pakke av engelskspråklige kurs for utvekslingsstudenter. Språkkravet for utvekslingsstudenter er B2 på CEFR-skalaen (Common European Framework of Reference for Languages). Alle Erasmus-studenter som skal studere på nederlandsk/flamsk eller engelsk vil få tilsendt en obligatorisk online språktest, og de som har behov for det vil bli tilbudt et gratis online språkkurs.

Tar du språkkurs i Belgia i 4 uker før studiestart kan du få støtte til dette fra Lånekassen, dersom du kan dokumentere at deler av studiet går på flamsk.

Studieavgift

Erasmus-studenter betaler ingen skolepenger ved denne institusjonen, og du vil få et Erasmus-stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL.

Kva kan du studere?

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Studenter som tar valgfag kroppsøving i 3. studieår kan reise på utveksling til Gent i 6. semester. Det faglige opplegget må klareres med kontaktperson på studieprogrammet før utveksling er mulig. Høstsemesteret går fra ca. midten av september til slutten av januar.

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Studenter som tar valgfag kroppsøving i 3. studieår kan reise på utveksling til Gent i 6. semester. Det faglige opplegget må klareres med kontaktperson på studieprogrammet før utveksling er mulig. Høstsemesteret går fra ca. midten av september til slutten av januar.