The Norwegian Study Centre

Det norske studiesenteret er en del av the University of York, og ble etablert av norske myndigheter som ett av fire internasjonale studiesentre. Senteret har kurs for studenter fra mange av norges universiteter og høgskoler, og driver også med etterutdanning av lærere.

 

York ligger nord i England og er kjent for sit flotte bysentrum, og sin rike historie som kan spores tilbake til år 71 e.kr da byen var hovedstad i den romerske provinsen Britannia Inferior. Byen har også vært underlagt vikingene, da under navnet Jórvik, og byen er stolt over røttene sine.

Gjeld for

Grunnskolelærerutdanninger.

Praktiske forberedelser

Studenter som skal til Storbritannia trenger ikke studentvisum. Oppholdet ved York University fasiliteres av det norske studiesenteret og de er også behjelpelige med bolig.

Språk

Du må ha 4 eller bedre i engelsk fra videregående. Hvis du ikke har det må du ta en språktest, f.eks. TOEFLeller IELTS.

Studieavgift

Du betaler ingen skolepenger ved NSC.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Studenter på GLU 1-7 kan ta 6. semester ved Det norske studiesenteret i York. Her kan du ta 30 studiepoeng i engelsk.

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

Studenter på GLU 5-10 kan ta 6. semester ved Det norske studiesenteret i York. Her kan du ta 30 studiepoeng i engelsk.

Studenter på GLU 5-10 kan også dra til York i 3. semester så lenge du har avlagt 30 studiepoeng i Engelsk. Det vil være mulig å få stipend på 10.000 kr for å reise til York høsten 2019. Praksis på engelsk skole vil inngå som del av utvekslingen og telle som 6,5 dager obligatorisk praksis i studieplanen. Interesserte studenter kan ta kontakt med Hege Emma Rimmereide for mer informasjon.