Hopp til innhald

University College Absalon

Professionshøjskolen Absalon ble stiftet i 2007. Til og med 1. august 2017 het skolen University College Sjælland. I dag har Professionshøjskolen Absalon ca 11 500 studenter. Skolen har 11 profesjonsutdanninger og campuser i mange forskjellige byer, inkludert Næstved, Roskilde, Slagelse, Vordingborg og Nykøbing F.

Skolen ligger på Sjælland, den største og mest befolkede øyen i Danmark. Befolkningen på Sjælland er ca 2,2 millioner, hvor de fleste av disse bor i København.

Gjeld for

Grunnskolelærer, Fysioterapi

Erasmus+

Dette er en Erasmus+ avtale. Som Erasmusstudent deltar du i verdens største utvekslingsprogram og kan studere på gode europeiske universiteter uten å betale skolepenger. Gjennom Erasmus+ får du ekstra stipend som gir deg mer penger til å nyte oppholdet. <a href="//www.hvl.no/student/utveksling/reis-med-erasmus/">Les mer om hvordan du kan reise på Erasmus+ utveksling.</a>

Språk

Undervisningsspråk er dansk, men dere kan følge engelskspråklige kurs for internasjonele studenter. Det kreves ingen spesiell språktest dersom dere skal ha praksis eller studere på dansk. Språkkravet (engelsk) for utvekslingsstudenter er B2 på CEFR-skalaen (Common European Framework of Reference for Languages). Alle Erasmus-studenter som skal studere på engelsk vil få tilsendt en obligatorisk online språktest, og de som har behov for det vil bli tilbudt et gratis online språkkurs.

Studieavgift

Du betaler ikke skolepenger ved denne institusjonen, og får Erasmus+ stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Fra Lånekassen vil du få samme støtte som når du studerer i Norge, i tillegg til reisestøtte. Du må betale semesteravgift til HVL for å få lån og stipend frå Lånekassen i utvekslingsperioden.

Faglig godkjenning

For å kunne søke om utveksling må du ha fått søknaden din godkjent av studieprogrammet ditt ved det fakultetet du tilhører. En godkjent søknad innebærer blant annet at du har fått en faglig forhåndsgodkjenning av kurs eller praksis som du skal ta i utlandet. Den faglige forhåndsgodkjenningen spesifiserer hva du skal gjøre mens du er på utveksling og at disse aktivitetene blir fullt ut godkjent som en del av din utdanningsplan ved HVL

Kva kan du studere?

Grunnskolelærarutdanning 1.-7. trinn

Studenter på grunnskolelærerutdanningene kan reise på utveksling til UC Absalon. Absalon kan tilby fordypninger innen de fleste valgfagene, bl.a. norsk, matematikk, rle, naturfag, samfunnsfag og tilpasset opplæring og spesialpedagogikk. Undervisningen vil da hovedsakelig foregå på dansk. Det er også mulig å følge andre skolerelevante fag som undervises på engelsk.

GLU5-10

Studenter på grunnskolelærerutdanningene kan reise på utveksling til UC Absalon. Absaoln kan tilby fordypninger innen de fleste valgfagene, bl.a. norsk, matematikk, rle, naturfag, samfunnsfag og tilpasset opplæring og spesialpedagogikk. Undervisningen vil da hovedsakelig foregå på dansk. Det er også mulig å følge andre skolerelevante fag som undervises på engelsk.