Fagvalg i barnehagelærerutdanningen (BLU)

Barnehagelærerutdanningen består av en obligatorisk del på 150 studiepoeng og en valgbar fordypning på 30 studiepoeng.  På høsten i 2. studieår må du velge fordypning for 3. studieår

Hvordan velge fag?

Valget foretas i Studentweb under veivalg.

Studentweb er åpen for valg i tidsrommet 1. oktober -15.oktober 2021.

Når du søker registrerer du tre søknadsalternativer i prioritert rekkefølge. (Studenter på campus Bergen må registrere fire alternativer)

Resultatet vises i studentweb 15.november.

Prinsipper for valg

  • Det er antall studiepoeng bestått og vektet karaktersnitt fra første studieår som avgjør hvem som får sin høyeste prioritet dersom det blir flere søkere enn det er plass til i en fordypning. 
  • Det tas forbehold om at det blir nok antall søkere til hver enkelt fordypning for at faget skal gå.
  • Fagvalget er bindende.
  • Studenter som ikke velger innen fristen blir plassert på fordypning med ledig plass.
  • Resultatet av valget finner du på Studentweb.

Oversikt over valgmuligheter

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Vibeke Aaberg (Bergen)
Kirsti Møller Bruland(Sogndal)
Ragnhild Vikane (Stord)