Fagvalg i barnehagelærerutdanningen (BLU)

Barnehagelærerutdanningen består av to deler – en obligatorisk del på 150 studiepoeng og en del på 30 studiepoeng som du velger selv. Sistnevnte del går i tredje studieår. Studentene kan enten velge emne 3 i profilen de går på, eller de kan velge blant fire andre fordypningsemner.

Du kan velge mellom følgende emner:

Aesthetic- and Outdoor Education in Early Childhood

Bærekraftig utvikling gjennom barns medvirkning

Kulturforståelse og komparativ pedagogikk

Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 

Barns utvikling, lek og læring (kun for studenter i BULL profilen)

Kunst, kultur og kreativitet (kun for studenter i KKK profilen)

Natur, helse og bevegelse, emne 3 (kun for studenter i NHB profilen)

Språk, tekst og matematikk, emne 3  (kun for studenter i STM profilen)

Frister

  • Studentweb åpner for valg: 15. februar
  • Siste frist for å velge: 1. mars 
  • Resultat av valget finner du på studentweb: 15. mars

Alle studenter må legge inn tre valg i prioritert rekkefølge.

Prinsipper for valg

  • Fagvalget er bindende
  • De som ikke velger innen fristen blir plassert på fordypning med ledig plass
  • De studentene som velger emne 3 i profilen de går på, vil være sikker på å få dette dersom de velger innen fristen. For studenter som velger mellom de andre fordypningene vil vi så langt det er mulig forsøke å innfri 1. eller 2. ønske til alle studentene. Hvis det i enkelte tilfeller ikke skulle la seg gjøre, vil de få tilbud om et tredje alternativ.

Viktig informasjon

Det blir informasjonsmøte om fagvalget på B-115 onsdag den 23.1.19 kl. 16.00-17.00.

Der får studenter på 2017-kullet vite mer om innholdet i de fire fordypningsfagene AOE, BUB, KKP og LSU2. Det vil også bli gitt info om STM3 til studentene på denne profilen. Dersom du ikke kan komme på informasjonsmøte kan du lese om emnene i lenkene over.