Fagvalg i barnehagelærerutdanningen (BLU)

Barnehagelærerutdanning omfatter en obligatorisk del på 150 studiepoeng, og en valgbar del på 30 studiepoeng. Den valgbare delen går 3. studieår, og studentene kan velge en fordypning som bygger på emne 2 i kunnskapsområdet som gir navn til profilen de går i eller ta en annen fordypning som er organisert etter andre prinsipp enn kunnskapsområder.

Frister

  • Studentweb åpner for valg: 1. februar
  • Siste frist for å velge: 1. mars 
  • Resultat av valget: 10. mars (også på studentweb)

Prinsipper for valg

  • Fagvalget er bindende.
  • Hvis du ikke velger innen fristen, blir du plassert på en fordypning.
  • Spørsmål kan rettes direkte til prosjektleder/faglærer.
  • Endelig timeplan vil foreligge ved semesterstart.

De studentene som velger emne 3 innen fristen, vil få dette. For studenter som velger annen fordypning vil vi så langt det er mulig forsøke å innfri 1. eller 2. ønske til alle studentene. Dersom det i enkelte tilfeller ikke lar seg gjøre, vil du få tilbud om et tredje alternativ. 

Slik går du frem for å velge fag i Studentweb.

Fag du kan velge mellom

Aesthetic- and Outdoor Education in Early Childhood

Bærekraftig utvikling gjennom barns medvirkning

Kulturforståelse og komparativ pedagogikk

Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (med forbehold om minst 20 søkere) 

Barns utvikling, lek og læring (kun for studenter i BULL profilen)

Kunst, kultur og kreativitet (kun for studenter i KKK profilen)

Natur, helse og bevegelse, emne 3 (kun for studenter i NHB profilen)

Språk, tekst og matematikk, emne 3  (kun for studenter i STM profilen)

Viktig informasjon

Det vil være et informasjonsmøte om fagvalg på F-117, onsdag 24. januar kl. 14.15 - 15.00.

Der får studenter i 16-kullet vite mer om innholdet i de fire fordypningsfagene AOE, BUP, KKP og LSU2.

Offentliggjøring av resultat

10. mars kan du gå inn på utdanningsplanen og se om du har fått ditt førstevalg.