Fagval i lærarutdanninga

Informasjon til studentar ved HVL.


Resultatet blir offentliggjort på studentweb. Det blir ikkje sendt skriftleg melding.

Hvis du ikkje har valt innan fristen, må du velje mellom fag som har ledig plass. Studentar som er i permisjon, skal også velje.