Valg av fag 3 i Master grunnskolelærerutdanning

Denne fagoversikten gjelder for deg som tar GLU 1-7 og GLU 5-10 og er kull 2018.

Merk at studenter som går på GLU 5-10, og som har fagene Norsk, Matematikk og Engelsk som fag 1, alltid må ta del 2 av faget i 6. semester. Dette er fordi det er krav om at fagene skal utgjøre 60 studiepoeng i GLU 5-10.

Fagtilbudet er med forbehold om at det er nok søkere til de enkelte fag, og vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser. Ved konkurranse om plass på fag, vil karaktersnitt og studieprogresjon pr. 15.10.19 ligge til grunn for opptaket. 

Praktisk informasjon om fagvalg finner du her.

GLU 1-7 campus Bergen

Høst 2020 (30 STP, del 1)

Vår 2021 (30 STP, del 2)

GLU 1-7 campus Stord

Høst 2020 (30 STP, del 1)

Vår 2021 (30 STP, del 2)

GLU 1-7 campus Sogndal

Høst 2020 (30 STP, del 1)

Vår 2021 (30 STP, del 2)

GLU 5-10 campus Bergen

Høst 2020 (30 STP, del 1)

Vår 2021 (30 STP, del 2)

GLU 5-10 campus Stord

Høst 2020

Vår 2021 (30 STP, del 2)

GLU 5-10 campus Sogndal

Høst 2020

Vår 2021 (30 STP, del 2)