Valg av fag 3 i Master grunnskolelærerutdanning

Vestlandsklasse er et studietilbud som vil ha undervisning som er helt eller delvis nettbasert og/eller samlingsbasert på campuser. Det er nå under utarbeiding slike alternative undervisningsopplegg for fagene KRLE og Mat og helse.

Fag blir tilbydd når det melder seg tilstrekkelig mange søkere.

Du kan velge mellom:

 • 30 sp. + påbygging på fag 1
 • eller nytt 60 studiepoengsfag

GLU 1-7 campus Bergen

Høst 2019 (30 STP, del 1)

 • Utveksling
 • Spesialpedagogikk
 • Profesjonspedagogikk vestlandsklasse
 • Drama
 • Kroppsøving 1
 • Samfunnsfag 1
 • Naturfag 1
 • Engelsk 1
 • Kunst og håndverk 1
 • Musikk 1
 • KRLE 1 vestlandsklasse
 • Mat og helse 1 vestlandsklasse

Vår 2020 (30 STP, del 2)

 • Utveksling
 • Norsk 2
 • Matematikk 2
 • Mat og helse 2 vestlandsklasse
 • Musikk 2
 • KRLE 2 
 • Kroppsøving 2
 • Kunst og håndverk 2
 • Samfunnsfag 2
 • Naturfag 2
 • Engelsk 2

GLU 1-7 campus Stord

Høst 2019 (30 STP, del 1)

 • Utveksling
 • Spesialpedagogikk
 • Profesjonspedagogikk vestlandsklasse
 • Kroppsøving 1
 • Kunst og håndverk 1
 • Musikk 1
 • KRLE 1 vestlandsklasse
 • Mat og helse vestlandsklasse

Vår 2020 (30 STP, del 2)

 • Utveksling
 • Norsk 2
 • Matematikk 2
 • Kroppsøving 2
 • Musikk 2
 • Kunst og håndverk 2
 • Mat og helse vestlandsklasse

GLU 1-7 campus Sogndal

Høst 2019 (30 STP, del 1)

 • Utveksling
 • Spesialpedagogikk
 • Profesjonspedagogikk vestlandsklasse
 • Kunst og handverk 1
 • Naturfag 1
 • Mat og helse 1 vestlandsklasse
 • Musikk 1
 • KRLE 1 vestlandsklasse

Vår 2020 (30 STP, del 2)

 • Engelsk 2
 • Norsk 2
 • Matematikk 2
 • Musikk 2
 • Kunst og håndverk 2
 • Utveksling i masterfaget

GLU 5-10 campus Bergen

Høst 2019 (30 STP, del 1)

 • Utveksling
 • Norsk 1
 • Samfunnsfag 1
 • Tegnspråk 1
 • Naturfag 1
 • Drama
 • Kunst og håndverk 1
 • Spesialpedagogikk
 • Utdanningsvalg vestlandsklasse
 • Profesjonspedagogikk vestlandsklasse
 • Kroppsøving 1
 • Musikk 1
 • KRLE 1 vestlandsklasse
 • Mat og helse 1 vestlandsklasse

Vår 2020 (30 STP, del 2)

 • Utveksling
 • Norsk 2
 • Samfunnsfag 2
 • Tegnspråk 2
 • Naturfag 2
 • Matematikk 2
 • Engelsk 2
 • Kunst og handverk 2
 • Mat og helse 2 vestlandsklasse
 • KRLE 2
 • Musikk 2

GLU 5-10 campus Stord

Høst 2019

 • Utveksling
 • Spesialpedagogikk
 • Profesjonspedagogikk vestlandsklasse
 • Utdanningsvalg vestlandsklasse
 • Kroppsøving 1
 • Engelsk 1
 • Kunst og håndverk 1
 • Musikk 1
 • KRLE 1 vestlandsklasse
 • Mat og helse 1 vestlandsklasse

Vår 2020 (30 STP, del 2)

 • Utveksling
 • Matematikk 2
 • Norsk 2
 • Musikk 2 
 • Kunst og håndverk 2
 • Kroppsøving 2
 • Engelsk 2
 • Naturfag 1

GLU 5-10 campus Sogndal

Høst 2019

 • Utveksling
 • Spesialpedagogikk
 • Profesjonspedagogikk vestlandsklasse
 • Naturfag 1
 • Samfunnsfag 1
 • Utdanningsvalg vestlandsklasse
 • Mat og helse 1, vestlandsklasse 
 • KRLE 1 vestlandsklasse
 • Musikk 1
 • Kunst og håndverk 1

Vår 2020 (30 STP, del 2)

 • Matematikk 2
 • Norsk 2
 • Utveksling i masterfaget