Valg av fag 3 i Master grunnskolelærerutdanning

Vestlandsklasse er et studietilbud som vil ha undervisning som er helt eller delvis nettbasert og/eller samlingsbasert på campuser. Det er nå under utarbeiding slike alternative undervisningsopplegg for fagene KRLE og Mat og helse.

Fag blir tilbydd når det melder seg tilstrekkelig mange søkere.

Du kan velge mellom:

  • 30 sp. + påbygging på fag 1
  • eller nytt 60 studiepoengsfag

Merk at studenter som går på GLU 5-10, og som har fagene Norsk, Matematikk og Engelsk som fag 1, alltid må ta del 2 av faget i 6. semester. Dette er fordi det er krav om at fagene skal utgjøre 60 studiepoeng i GLU 5-10.

Praktisk informasjon om fagvalg finner du her.

NB: Denne siden oppdateres fortløpende!

GLU 1-7 campus Bergen

Høst 2019 (30 STP, del 1)

Vår 2020 (30 STP, del 2)

GLU 1-7 campus Stord

Høst 2019 (30 STP, del 1)

Vår 2020 (30 STP, del 2)

GLU 1-7 campus Sogndal

Høst 2019 (30 STP, del 1)

Vår 2020 (30 STP, del 2)

GLU 5-10 campus Bergen

Høst 2019 (30 STP, del 1)

Vår 2020 (30 STP, del 2)

GLU 5-10 campus Stord

Høst 2019

Vår 2020 (30 STP, del 2)

GLU 5-10 campus Sogndal

Høst 2019

Vår 2020 (30 STP, del 2)