Valg av fag for 3. studieår i grunnskolelærerutdanningene

Denne fagoversikten gjelder for deg som tar GLU 1–7 og GLU 5–10 og tilhører kull 2021.

Alle fag for høsten 2023 tilbys som vestlandsklasse. Vestlandsklasse er et studietilbud som har undervisning som er heldigitalt eller delvis nett- og samlingsbasert

Fagtilbudet avhenger at det er nok søkere til fagene, og vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser i fagene på hver campus. Ved konkurranse om plass på fag, vil karaktersnitt og studieprogresjon pr. 15. oktober 2022 ligge til grunn for opptaket. Studenter med studierett ved aktuell campus blir prioritert først.

GLU1-7: Du skal velge et nytt fag for høstsemesteret og fordypning i enten fag 1, norsk eller matematikk for vårsemesteret. 

GLU5-10: Du skal velge et nytt fag for høstsemesteret og fortsetter med fordypning i fag 1 i vårsemesteret.

Praktisk informasjon om fagvalg finner du her

Fagtilbud GLU 1–7, alle campuser

Høst 2023

Vår 2024

Fag 1 , del 2
Norsk 2
Matematikk 2

Fagtilbud GLU 5–10, alle campuser

Høst 2023