Musikk i grunnskulelærarutdanning 5.–10. trinn

Det er stort behov for allmennlærere med musikkfaglig kompetanse. På denne siden kan du lese mer om musikkfaget i grunnskolelærerutdanningene.

Musikk er både et praktisk og et estetisk fag, og den nye læreplanen for grunnskolen, fagfornyelsen, slår fast at skolen skal bli både mer praktisk og bygge mer på kreativitet og elevenes egenaktivitet. 

Musikk er ett av skolens mest populære fag, og et fag der forskjellige typer elever kan trives og samarbeide. Det er med andre ord både interessant og morsomt å være musikklærer. Det er også en god strategi for å få jobb å velge musikk i en verden der «store» fag er i ferd med å fylles opp.

Emner

Praktiske ferdigheter + teori=sant

Undervisningen på musikk inneholder flere fag. Felles for alle fagene er klasseromsfokuset. Som student skal du få mulighet til å bygge opp ferdigheter og kompetanse i å utøver musikk og lede musikkaktiviteter i skolen, med fokus på instrument som fungerer i klasserom, og læreplaner i grunnskolen.

Den praktiske biten av musikk blir lagt stor vekt på, også at studenten skal kunne bruke tid på å øve seg opp praktiske ferdigheter. Vi underviser i gitar, piano, klasseromssang/stemmebruk, samspill, bandrotasjon, notelære og gehørtrening parallellt med komponering i klasserommet, lytting, musikkformidling og musikkhistorie.

Det metodiske og didaktiske blir vevd inn i praktisk arbeid, men vi har også mer teoretisk undervisning med mye studentaktive læringsformer. Musikk 1 danner grunnlaget for Musikk 2, man arbeider videre med mange av de samme fagene.

Ekskursjoner og studieturer

I høstsemesteret er det obligatorisk å reise til Ole Bull Akademiet på folkemusikkurs. 

Det blir også lagt inn noen ekskursjoner på vårsemesteret. Det å være til stede på en konsert eller en forestilling og oppleve musikk utenfor HVL er viktig. Noen ganger blir det studietur til utlandet i vårsemesteret. 

Master i musikk på GLU

Som masterstudent i GLU vil du ta plass i et levande, kreativt og kompetent mastermiljø med studenter i alle aldre og med ulik erfaringsbakgrunn. I tillegg til master i GLU. Pedagogene som jobber med musikk i masterutdanningane ved HVL har lang erfaring i å tilby og vedleidde masterstudentar. 

Fagmiljøet i musikk ved HVL er tilknyttet pågående forskingsprosjekt som mellom annet er finansiert fra EU og Norges forskningsråd. Masterstudentene i musikk vil få mulighet til å ta del som medforsker i disse prosjektene og gjøre masterarbeid med tema relatert til prosjektene. Som musikkstudent blir på denne måten en del av et aktivt og oppdatert forskningsmiljø. 

Velkommen som musikkstudent ved HVL!

Du er hjertelig velkomen til å ta kontakt om det er noe du lurer på.