Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk

Behovet for lærere med spesialpedagogisk kompetanse på ulike områder er stor i grunnskolen.

Faget spesialpedagogikk tar sikte på å styrke lærernes spesialpedagogiske teori- og praksiskunnskap, med særlig vekt på tema innen psykososial utvikling og lesing og skriving. Dette skal gi spesialpedagogisk kompetanse som er nyttig i møte med skolens elevmangfold, der inkludering og læring i et mestringsperspektiv er overordnet.

Spesialpedagogikk bygger på faget pedagogikk og elevkunnskap, og gir en kompetanse som er relevant i arbeid med tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak innen atferdsproblematikk og lese- og skrivevansker.

Emner