Rådgivar

Vibeke Henriette Kvarven

Vibeke Henriette Kvarven
Epost: Send epost
Stord
SJU, SJU108

Arbeids- og kompetanseområde

Eg studierettleiar for følgande studiar:

 • Grunnskulelærerutdanning 1-7 (Stord)
 • Grunnskulelærerutdanning 1-7, samlingsbasert og nettstøttet (Stord)
 • Grunnskulelærerutdanning 5-10 (Stord)
 • Lærerutdanning i praktisk og estetiske fag for trinn 1-13, musikk / kroppsøving (Stord)
 • Årsstudiar på Stord: Fjord og bre, Idrett/kroppsøving, Musikk, Kunst og håndverk, og PPU
 • Community music (studieprogram på utfasing)
 • Community arts
 • Master i didaktiske praksisar
 • Master i profesjonsfagleg digital kompetanse
 • Master i IKT i læring (studieprogram på utfasing)
 • Kreative fag og læreprosessar (studieprogram på utfasing)

Studentar kan kontakte meg for spørsmål om:

 • studentassistentordninga ved FLKI (Stord campus)
 • sitt studium
 • utdanningsplan
 • tilrettelegging i studieløpet
 • permisjonar
 • eller andre ikkje-faglege problemstillingar

Er medlem av kvalitetsteamet ved FLKI

Ansvarleg for studentassistentordninga for Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI), campus Stord.

Eg er utdanna innan humaniora med to bachelorgradar i engelsk og japansk frå UiB og ein mastergrad i asia og midtøsten studiar frå UiO. I tillegg har eg PPU og enkeltemne i markedsføring frå UiS. Tidlegare har eg arbeida på Internasjonalt kontor på NHH og UiS.