Kunst og handverk i grunnskulelærarutdanning 5.–10. trinn

Velger du fordypning i kunst og håndverk åpner dette mange muligheter. Du får jobbe med varierte fysiske materialer og ulike verktøy, deriblant digitale.

Du møter et spennende fag som er i endring. Faglig nysgjerrighet, ønske om å utforske, samt vilje til egenutvikling er noe av det som kjennetegner våre studenter. 

Kunst og håndverk har et høyt timetall i grunnskolen. Videre er det et fag med stort tverrfaglig potensiale. Med utdanning i kunst og håndverk blir du en lærer skolen trenger. Høgskolen på Vestlandet tilbyr Kunst og håndverk 1 og 2 som består av 30 studiepoeng hver, disse kan så bygges på til en master.

Hva lærer du?

 

Et studium i kunst og håndverk gir deg både praktisk og teoretisk kompetanse. Du lærer om design, arkitektur og kunst. Gjennom skapende arbeid, teori og praksisperioder i grunnskolen tilegner du deg estetisk, praktisk og kreativ kompetanse. Du lærer om å formidle kunst og kultur til andre. Dette kvalifiserer deg til å undervise i kunst og håndverk i grunnskolen på 5.–10. trinn

Hvordan lærer du? 

Studiet legger stor vekt på praktisk skapende arbeid i varierte materialer. Praktisk arbeid, kunst, design og arkitektur settes i sammenheng med arbeid med barn og unge. Vi drøfter fagdidaktiske problemstillinger.

Ved siden av individuelt skapende arbeid arbeider vi i grupper. Du får forelesninger og ulike former for veiledning. I studiet arbeider vi vider aktivt med presentasjoner og utstillinger.

Emner