Idrettsstudentar som trenar i idrettshall.

Faglærer i kroppsøving og idrettsfag | 3. år

Bachelor

I denne utdanningen får du kunnskap om hele mennesket, og hvordan vi lærer i bevegelse. Utdanningen passer for deg som vil jobbe med idrett og kroppsøving i skoleverket.

Hopp til

  Søk overflytting

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse og

  • minst 35 skolepoeng
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer), eller bestått matematikk på høyere nivå
  • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer, hovedmål, sidemål og muntlig)

  Årsstudium i kroppsøving/idrett eller lignende med tre ukers veiledet grunnskolepraksis kan gi opptak til 2. studieår.

  Om å søke opptak til HVL

  Vi tar ikke opp nye studenter i 2022, men du kan søke opptak til vår nye lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13 | kroppsøving og idrettsfag.

  Har du årsstudium i kroppsøving/idrett eller tilsvarande med tre vekers rettleia grunnskulepraksis, kan du søke opptak til 2. studieår faglærar kroppsøving og idrettsfag.

  Du har basisfag som psykologi, anatomi, fysiologi og bevegelseslære, og du kan fordype deg i en rekke idretter og aktiviteter, der lek, friluftsliv, dans og alternative bevegelsesaktiviteter inngår.

  Gjennom studiet lærer du:

  • hvordan du kan legge til rette for elevene sin læring og utvikling i kroppsøving og idrettsfaget
  • hvordan du kan legge til rette for fysisk aktivitet for ulike målgrupper i et folkehelseperspektiv

  I løpet av studiet utvikler du også din egen idrettslige mestring.

  Praksis

  Du har totalt 14 uker praksis. Av disse skal 8 uker gjennomføres i grunnskole og videregående skole, og 4 uker i spesialpedagogisk virksomhet og i det frivillige idrettslivet. Dette gir grunnlag for profesjonell utøvelse av læreryrket. Her finner du mer informasjon om praksis.

  Vil du studere mer?

  Du kan bygge på utdanningen din med master i idrettsvitenskap ved HVL, eller ta andre relevante masterutdanninger ved ulike høgskoler og universitet.

  Utveksling

  Det er tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 5. semester.

  Hvor kan du reise?