Idrettsstudentar som trenar i idrettshall.

Idrettsvitenskap

Master

Hva vil det si å lære i bevegelse, og hvorfor bør en være fysisk aktiv? I master i idrettsvitenskap utforsker du ulike perspektiv på bevegelse og spesialiserer deg innenfor sentrale perspektiv som danning og læring, trening og prestasjon, og fysisk aktivitet og folkehelse.

Hvordan er utdanningen lagt opp?

I første semester har du emnene vitenskapsteori og forskningsmetode og perspektiv på bevegelse. I andre semester velger du to av de tre fordypningene danning og læring i idrett og friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelseprosjekt eller trening og prestasjon. 

I tillegg fordyper du deg i enten kvalitativ analyse eller måleegenskaper og statistikk. I andre studieår skriver du masteroppgave.

Gjennom studiet lærer du:

  • om hva det betyr å være og lære i bevegelse, og effekten av å være fysisk aktiv
  • om hvordan kunnskap om fysisk aktivitet og læring av bevegelse kan fremme gode aktivitetsvaner i idrett og samfunn
  • å planlegge, gjennomføre og vurdere forsknings- og utviklingsarbeid
  • å bidra til nytenking og innovasjon på idretts-, friluftslivs- og folkehelsefeltet
Bli kjend med campus Sogndal!

På campus Sogndal blir du del av eit aktivt og inkluderande studentmiljø. Du er tett på det meste, inkludert spektakulær natur. Les meir her.

Vil du studere mer?

Fullført masterstudium med godt samlet karakter på B eller bedre, vil kvalifisere for opptak på doktorgradsprogrammene ved Høgskulen på Vestlandet og relevante doktorgradsprogrammer ved andre universitet og høgskoler.

Hvor kan du reise?