Idrettsstudentar som trenar i idrettshall.

Idrettsvitenskap

Master

Hva vil det si å lære i bevegelse, og hvorfor bør en være fysisk aktiv? I master i idrettsvitenskap utforsker du ulike perspektiv på bevegelse. Du spesialiserer deg innenfor sentrale fagområder som danning og læring i idrett og friluftsliv, trening og prestasjon, og fysisk aktivitet og folkehelseprosjekt.

Sogndal

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Opptakskrav

  • Bachelorgrad innen idrett, friluftsliv eller tilsvarende, med minst 120 studiepoeng i idrettsfag.
  • Karaktersnitt på minst C

   

  Poenggrense ved forrige opptak

  • Alle kvalifiserte

  Om å søke opptak til HVL

  Hvorfor studere idrettsvitenskap?

  Master i idrettsvitenskap er en utdanning der du både går i dybden og bredden. Studiet passer godt for deg som vil arbeide med idrett, friluftsliv, helsefremmende eller forebyggende arbeid. 

  Du kan studere idrettsvitenskap ved campus Sogndal. Gode undervisnings- og treningsfasiliteter på campus danner en unik ramme for utdanningen. I tillegg har du kort vei til fantastisk natur ved Sognefjorden, Sogndalsfjella og Jotunheimen.

  I studiet lærer du:

  • Hva det betyr å være og lære i bevegelse, og effekten av å være fysisk aktiv
  • Hvordan kunnskap om fysisk aktivitet og læring av bevegelse kan fremme gode aktivitetsvaner i idrett og samfunn
  • Å planlegge, gjennomføre og vurdere forsknings- og utviklingsarbeid
  • Å bidra til nytenking og innovasjon på idretts-, friluftslivs- og folkehelsefeltet

  Hvordan er undervisningen?

  I første semester har du emnene vitenskapsteori og forskningsmetode og perspektiv på bevegelse. I andre semester velger du to av de tre fordypningene danning og læring i idrett og friluftsliv, fysisk aktivitet og folkehelseprosjekt eller trening og prestasjon. 

  I tillegg fordyper du deg i enten kvalitativ analyse eller måleegenskaper og statistikk. I andre studieår skriver du masteroppgave.

  Hva koster det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner hvert semester. Les mer på våre sider om semesterregistrering. Denne avgiften dekker ikke kostnader til for eksempel pensumbøker og annet utstyr du trenger, så det vil komme i tillegg.

  Vil du studere mer?

  Fullført masterstudium med samlet karakter på B eller bedre, vil kvalifisere for opptak på doktorgradsprogrammene ved Høgskulen på Vestlandet og relevante doktorgradsprogrammer ved andre universitet og høgskoler.

  Utveksling

  Utenlandsopphold kan legges til 2. semester for å ta emner ved et annet universitet eller til 2. studieår for arbeid med masteroppgave i utlandet.

  Hvor kan du reise?