Lærarstudent og elevar brukar mikroskop

Praktisk-pedagogisk utdanning

Årsstudium

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er ei lærarutdanning for deg som allereie har ei yrkesfagleg utdanning eller eit fagstudium, og treng formell pedagogisk kompetanse for å undervise.

Manglar du mastergrad? 

Krav om mastergrad gjeld ikkje for deg som vil søke opptak til PPU for yrkesfag.

Vil du ta PPU for innan praktisk-estetiske fag (som musikk og idrett) kan du kvalifisere med bachelorgrad. Dei øvrige profilane innan PPU for allmenne fag har opptakskrav om mastergrad.

 

Ida Staal er glad for at hun valgte årsstudium i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på Stord. Nå er hun kontaktlærer og underviser i dans ved en privat videregående skole.

PPU gir mange muligheter!

Ser du ikkje videoen? Du må tillate marknadsføringscookiar for å spele av videoen. Endre cookieinnstillingar her